Chwilio'r wefan
English
Museum

Henebion

Ceir 122 o henebion o fewn ffiniau Dinas a Sir Abertawe ar hyn o bryd.

Mynegai henebion

Defnyddir y term heneb ar gyfer amrywiaeth eang iawn o safleoedd archeolegol. Gall rhai enghreifftiau fod wedi'u claddu'n gyfan gwbl dan y ddaear, a thrwy gloddiad archeolegol yn unig y gellir dod o hyd iddynt. Mae eraill yn llawer mwy gweladwy, er enghraifft adfeilion trawiadol cestyll ac abatai canoloesol adnabyddus.

Henebion a chaniatâd cynllunio

Os yw rhywun yn dymuno gwneud gwaith y mae angen caniatâd cynllunio ar ei gyfer ar safle heneb gofrestredig, bydd angen cael cydsyniad heneb gofrestredig yn ogystal â chaniatâd cynllunio. Nid yw caniatâd cynllunio ar ei ben ei hun yn ddigonol i awdurdodi'r gwaith.

Cadw sy'n rhoi cydsyniad heneb gofrestredig. Mae'n bwysig sylwi y gellir rhoi cydsyniad ar gyfer cynigion manwl yn unig. Yn wahanol i ganiatâd cynllunio, nid oes unrhyw ddarpariaeth ar gyfer rhoi cydsyniad amlinellol.

Gellir cyflwyno ceisiadau am ganiatâd cynllunio - Y Porth Cynllunio - Adran CeisiadauYn agor mewn ffenest newydd.

I gael cael rhagor o wybodaeth ynghylch cydsyniad heneb gofrestredig, cysylltwch â CadwYn agor mewn ffenest newydd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM