Toglo gwelededd dewislen symudol

Cofrestr datgan cysylltiadau

Mae Deddf Democratiaeth Llywodraeth Leol (Cymru) 2013 yn cynnwys darpariaeth sy'n ei gwneud yn ofynnol i gynghorau gyhoeddi yn electronig y Gofrestr o Fuddiannau Aelodau.

Mae'n rhaid i Gynghorwyr gofrestru unrhyw fuddion personol neu ariannol sydd ganddynt yn unol â'r Côd Ymddygiad.

Close Dewis iaith