Chwilio'r wefan
English
Scooter

Cynllun benthyca sgwteri Olwynion i'r Gwaith

Ydych chi'n cael trafferth dod o hyd i gludiant i deithio i'r gwaith neu hyfforddiant? Oes rhaid i chi wrthod cyfle am swydd am nad ydych yn gallu cyrraedd yno?

Wheels to work scooter

Mae'r prosiect Olwynion i'r Gwaith yn gynllun benthyca sgwteri nid er elw i'r rhai nad oes ganddynt ffordd arall o gyrraedd neu gadw gwaith/hyfforddiant, oherwydd  diffyg  cludiant cyhoeddus ar yr adegau angenrheidiol na'u ludiant eu hunain.

 

Beth byddwch yn ei gael?

O £36 yr wythnos yn unig byddwch yn cael:

 • benthyca sgwter
 • hyfforddiant
 • offer
 • treth
 • yswiriant
 • yswiriant cynnal a chadw a thorri i lawr

Pwy all wneud cais?

Gallwch wneud cais i Olwynion i'r Gwaith:

 • os ydych rhwng 17-64 oed
 • os ydych yn byw yn ardal Awdurdod Lleol Abertawe
 • os ydych wedi cael cynnig swydd neu hyfforddiant neu eisoes yn eu cyflawni
 • os oes gennych le storio diogel yn eich cartref neu gerllaw iddo
 • os oes gennych gyfrif banc neu gyfwerth
 • os gallwch dalu blaendal o £100 y caiff rhan ohono ei ad-dalu os ydych yn dychwelyd y sgwter mewn cyflwr da
 • os oes gennych drwydded yrru dos dro/lawn

PDF Document Ffurflen Glais Moped Olwynion i'r Gwaith Abertawe (PDF, 352KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch olwynionirgwaith@abertawe.gov.uk neu ffoniwch 01792  522982 / 522976.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM