Chwilio'r wefan
English
£ pound sign

Rhifau archebion prynu

Rhaid i gyflenwyr gael rhifau archebion prynu dilys wrth dderbyn archebion am nwyddau neu wasanaethau (rhifau PO) gan Ddinas a Sir Abertawe.

Nid oes hawl i ni eich talu heb rif PO dilys. Mae'n rhaid i chi ddyfynnu'r rhif ar yr anfoneb atom ni.

Sicrhewch eich bod yn dyfynnu'r rhif PO perthnasol ar gyfer yr archeb benodol honno, ac nad ydych yn dyfynnu hen rifau PO ar gyfer archebion newydd yn anfwriadol. Bydd hyn yn sicrhau y gallwn eich talu cyn gynted â phosib.

Beth os nad wyf yn derbyn archeb brynu?

Polisi'r cyngor yw bod rhaid gwneud pob cais am nwyddau a gwasanaethau gan ddefnyddio archeb brynu swyddogol. Dylech ofyn am archeb brynu cyn i chi ddarparu unrhyw nwyddau neu wasanaethau i'r cyngor. Os nad ydych wedi gwneud hynny, bydd rhaid i chi gael rhif archeb brynu gan eich cyswllt yn y cyngor cyn gynted â phosib.

A oes unrhyw nwyddau a gwasanaethau wedi'u heithrio?

Mae eithriadau fel arfer yn berthnasol i:

  • Gyfleustodau
  • Telathrebu
  • Ad-daliadau cyfradd
  • Pryniadau a wnaed â cherdyn prynu

Sut mae rhif yr archeb brynu yn edrych?

Bydd gan rif PO dilys gan y cyngor chwe digid: e.e. 202016

Beth fydd yn digwydd i fy anfoneb os nad wyf yn dyfynnu rhif PO dilys?

Caiff anfonebau heb rif PO dilys eu dychwelyd at y cyflenwr, a bydd rhaid iddo gael rhif PO dilys. Bydd amodau talu'n dechrau wedi i anfoneb ddilys (sy'n dyfynnu'r rhif PO) gael ei derbyn, a gallai hyn oedi'r taliad sy'n cael ei wneud i chi.

Beth yw amodau talu'r cyngor?

Ein hamodau talu safonol yw 30 niwrnod o dderbyn yr anfoneb gywir.

Beth yw dull talu'r cyngor?

Gwneir pob taliad trwy BACS. Bydd angen i chi nodi'ch manylion banc ar y ffurflen "Cofrestru Cyflenwr" ar-lein. Byddwn yn anfon dolen atoch ar ôl i chi gofrestru.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM