Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwneud busnes gyda'r cyngor

Cael gwybod am ein gwasanaethau masnachu, gofrestru fel cyflenwr newydd a dysgu am ein system prynu i dalu.

Gwerthu i'r cyngor: canllaw i gyflenwyr

Prif ddiben y ddogfen hon yw darparu cyngor a gwybodaeth am brosesau caffael y cyngor i gyflenwyr presennol a phosib, a helpu cyflenwyr i gynyddu eu cyfleoedd o gyflwyno cais am gyfleoedd tendro'r cyngor ac i ddod i wybod amdanynt.

Gwybodaeth i gyflenwyr - caffael a chontractau

Gwybodaeth am gaffael a chontractau gyda Dinas a Sir Abertawe.

Amodau a thelerau archebion prynu safonol

Nodir yr amodau a thelerau sy'n berthnasol i archebion prynu gyda Chyngor Abertawe yn y ddogfen isod.

Tendro fel consortiwm

Mae Cyngor Abertawe'n croesawu cynigion oddi wrth sefydliadau a hoffai gydweithio ar ffurf consortiwm.

Gwybodaeth am gyflenwyr - archebu a thaliadau

Gwybodaeth am daliadau a chontractau i gyflenwyr nwyddau a gwasanaethau i'r cyngor.

Datganiad preifatrwydd caffael

Dyma ddatganiad preifatrwydd penodol ar gyfer casglu a phrosesu data personol gan Gyngor Abertawe fel rhan o ymarfer caffael cyhoeddus.