Toglo gwelededd dewislen symudol

Rhoi gwybod i ni am broblemau gyda thoiledau cyhoeddus

Os oes problem gydag un o'n toiledau cyhoeddus, rhowch wybod i ni. Os oes staff ar y safle, rhowch wybod am unrhyw broblem iddynt hwy'n gyntaf fel y gallwn ddatrys y broblem yn gyflym.

Os nad oes unrhyw staff ar y safle, defnyddiwch y ffurflen isod i roi gwybod i ni am unrhyw broblemau rydych chi wedi'u profi.

Os fandaliaeth neu weithgareddau gwrthgymdeithasol yw'r broblem, ffoniwch  101, rhif yr heddlu am ddigwyddiadau nad ydynt yn argyfyngau, os nad oes angen ymateb ar frys i'r broblem. Os yw'r broblem yn argyfwng, ffoniwch y  gwasanaethau brys ar 999.

Close Dewis iaith