Chwilio'r wefan
English

Mae'r toiledau cyhoeddus yng nghanol y dref yn parhau i fod ar agor am y tro.Mae'r toiledau cyhoeddus eraill yn Abertawe bellach ar gau. Manylion: www.abertawe.gov.uk/CyngorarCoronafirws. Diolch am eich cefnogaeth.

Toilet sign

Toiledau cyhoeddus

Mae toiledau cyhoeddus ar gael ar draws Abertawe. Mae mynediad i'r anabl a chyfleusterau newid cewynnau ar gael yn nifer o'n toiledau.

Mae cyfleusterau RADAR ar gael mewn 15 o doiledau o amgylch Abertawe. Gellir cael allweddi RADAR am £3 o'r Ganolfan Ddinesig ar Heol Ystumllwynarth (01792 636000).

Mae cyfleusterau Changing Places ar gael mewn 7 toiled. Mae ganddynt le ychwanegol ar gyfer pobl anabl a'u gofalwyr a mainc newid y gellir addasu ei huchder a theclyn codi. Nid y cyngor sy'n gyfrifol am rai o'r rhain.

Os oes gennych unrhyw broblemau gyda thoiledau'r cyngor, rhowch wybod i'r goruchwyliwr neu defnyddiwch ein ffurflen ar-lein i roi gwybod am broblem gyda thoiledau cyhoeddus. Os oes problem gyda thoiledau Changing Places, nad yw'r cyngor yn gyfrifol amdanynt, rhowch wybod i'r staff.

Report online welsh button
Rhoi gwybod i ni am broblemau gyda thoiledau cyhoeddus

Lleoliad

Oriau agor

Cyfleusterau

Gweithredwr

Toiledau Cyhoeddus Gorsaf Fysus y Cwadrant, Stryd Plymouth SA1 3AR7.00am-11.00pm

Tâl o 30c
Changing Places
Newid cewynnau neillryw

Staff y cyngor ar y safle

Toiledau Cyhoeddus y Ganolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth SA1 3SN

 

Changing places

Y Cyngor

Toiledau Cyhoeddus Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Heol Ystumllwynarth SA1 3RD

 Changing placesAmgueddfa Genedlaethol y Glannau

Toiledau Cyhoeddus LC Abertawe, Heol Ystumllwynarth SA1 3ST

 Changing placesLC

Toiledau Cyhoeddus Gorsaf Drenau Abertawe, Y Stryd Fawr SA1 1NU

 Changing placesGorsaf Drenau Abertawe
Oriel Glynn Vivian, Heol Alexandra, Abertawe, SA1 5DZ10.00am-5.00pmChanging places

Staff y cyngor ar y safle

Toiledau Cyhoeddus The Secret Swansea, Heol y Mwmbwls SA2 0AY

9.00am-6.00pmChanging placesThe Secret Swansea

Toiledau Cyhoeddus y Mond Clydach, Y Stryd Fawr, Clydach SA6 5LW

9.00am-5.00pmRADARY Cyngor
Toiledau Cyhoeddus Treforys, Stryd Woodfield SA6 8BW9.00am-5.00pmRADAR
Newid cewynnau neillryw
Staff y cyngor ar y safle
Ysbyty Treforys, Heol Maes Eglwys, Treforys, SA6 6NL Changing places

Ysbyty Treforys

Toiledau Cyhoeddus Gorseinon, Gorsaf Fysus Argyle SA4 4AA9.00am-5.00pmRADAR
Newid cewynnau neillryw
Y Cyngor

Toiledau Cyhoeddus Pontarddulais, Stryd y Dŵr SA4 8TH

9.00am-5.00pmRADARY Cyngor
Toiledau Cyhoeddus Lido Blackpill, Heol y Mwmbwls SA3 5AS9.00am-8.00pm Haf
9.00am-5.00pm Gaeaf
RADAR
Newid cewynnau neillryw
Y Cyngor
Toiledau Cyhoeddus Sgwâr Ystumllwynarth, Y Mwmbwls SA3 4BU9.00am-7.30pm Haf
9.00am-5.00pm Gaeaf
RADAR
Newid cewynnau neillryw
Staff y cyngor ar y safle
Toiledau Cyhoeddus Bae Bracelet (maes parcio), SA3 4JT24 awrRADAR
Newid cewynnau neillryw
Y Cyngor
Toiledau Cyhoeddus Bae Caswell, SA3 3BS9.00am-7.30pm Haf
9.00am-5.00pm Gaeaf

RADAR
Newid cewynnau

Y Cyngor

Toiledau Cyhoeddus Southgate (maes parcio), SA3 2DH

24 awr

Menywod a Dynion yn unig

Y Cyngor

Toiledau Cyhoeddus Pentref Oxwich (maes parcio), SA3 1LS

24 awr

Menywod a Dynion yn unig

Y Cyngor
Toiledau Cyhoeddus Horton (maes parcio), SA3 1LQ  

Gwawr hyd gyfnos Haf
9.00am-5.00pm Gaeaf

RADAR
Newid cewynnau neillryw
Y Cyngor
Toiledau Cyhoeddus Porth Einon (maes parcio), SA3 1NN

Gwawr hyd gyfnos Haf
9.00am-5.00pm Gaeaf

RADAR
Newid cewynnau neillryw
Y Cyngor
Toiledau Cyhoeddus Rhosili (ger y gwesty), SA3 1PP24 awrRADAR
Newid cewynnau neillryw
Y Cyngor

Toiledau Cyhoeddus Penclawdd, Teras Seaview SA4 3YF

9.00am-5.00pm

Menywod a Dynion yn unig

Y Cyngor

Wedi'i bweru gan GOSS iCM