Toglo gwelededd dewislen symudol

Toiledau cyhoeddus

Mae toiledau cyhoeddus ar gael ar draws Abertawe. Mae mynediad i'r anabl a chyfleusterau newid cewynnau ar gael yn nifer o'n toiledau.

Mae cyfleusterau RADAR ar gael mewn toiledau o amgylch Abertawe.

Mae gan Changing Places (Yn agor ffenestr newydd) le ychwanegol ar gyfer pobl anabl a'u gofalwyr a mainc newid y gellir addasu ei huchder a theclyn codi. Nid y cyngor sy'n gyfrifol am rai o'r rhain.

Os oes gennych unrhyw broblemau gyda thoiledau a gynhelir gan y cyngor, rhowch wybod i'r goruchwylydd amdanynt neu defnyddiwch ein ffurflen ar-lein:

Rhoi gwybod i ni am broblemau gyda thoiledau cyhoeddus Rhoi gwybod i ni am broblemau gyda thoiledau cyhoeddus

Os oes problem gyda thoiledau Changing Places nad yw'r cyngor yn gyfrifol amdanynt, rhowch wybod i'r staff yn y lleoliad.

Os bydd gan doiledau oriau agor tymhorol: yr haf = mis Ebrill i fis Medi a'r gaeaf = mis Hydref i fis Mawrth.

Toiledau a chyfleusterau cyhoeddus

Lleoliad

Oriau agor

Cyfleusterau

Gweithredwr

Marchnad Abertawe (Yn agor ffenestr newydd)Oxford Street SA1 3PQ9.30am - 4.30pm, dydd Llun - dydd SadwrnChanging PlacesY Cyngor
Gorsaf Fysus y Cwadrant, Stryd Plymouth SA1 3AR8.00am - 8.30pm

Tâl o 30c
Changing Places
Newid cewynnau neillryw

Staff y cyngor ar y safle

Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth SA1 3SN

8.30am - 5.00pm

Changing Places

Y Cyngor

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau (Yn agor ffenestr newydd), Heol Ystumllwynarth SA1 3RD

10.00am - 5.00pmChanging PlacesAmgueddfa Genedlaethol y Glannau

LC (Yn agor ffenestr newydd), Heol Ystumllwynarth SA1 3ST

6.30am - 10.00pm,  dydd Llun - dydd Gwener
8.00am - 8.30pm, dydd Sadwrn a dydd Sul
Changing PlacesLC

Gorsaf Drenau Abertawe (Changing Places yn unig)Y Stryd Fawr SA1 1NU

Nid yw'r prif doiledau'n rhai cyhoeddus, maent i deithwyr â thocynnau'n unig

Changing Places yn unigGorsaf Drenau Abertawe
Oriel Gelf Glynn Vivian (Yn agor ffenestr newydd), Heol Alexandra SA1 5DZ10.30am - 4.00pm, dydd Mercher - dydd Sul
(mynediad olaf 3.30pm)
Changing Places

Staff y cyngor ar y safle

Marina Abertawe (Yn agor ffenestr newydd), Trawler Road SA1 1DN

9.00am - 7.00pm yn yr haf
9.00am - 5.00pm yn y gaeaf

RADARY Cyngor
Neuadd y Ddinas SA1 4PE

8.30am - 5.00pm, dydd Llun - dydd Gwener (ac eithrio gwyliau banc)

 Y Cyngor

Toiledau cyhoeddus The Secret Swansea, Heol y Mwmbwls SA2 0AY

9.00am - 5.00pm

Changing PlacesThe Secret

Toiledau Cyhoeddus y Mond Clydach, Y Stryd Fawr, Clydach SA6 5LW

9.00am - 5.00pmRADARY Cyngor
Toiledau cyhoeddus Treforys, Stryd Woodfield SA6 8BW9.00am - 5.00pm

RADAR

Y Cyngor
Ysbyty Treforys, Heol Maes Eglwys SA6 6NL

 

Changing PlacesYsbyty Treforys
Toiledau cyhoeddus Gorseinon, Gorsaf Fysus Argyle SA4 4AA9.00am - 5.00pm

RADAR

Y Cyngor

Toiledau Cyhoeddus Pontarddulais, Stryd y Dŵr SA4 8TH

9.00am - 5.00pmRADARY Cyngor
Toiledau cyhoeddus Parc Singleton, Parc Singleton SA2 8PY

9.00am - 7.00pm yn yr haf
9.00am - 5.00pm yn y gaeaf

RADARY Cyngor
Toiledau cyhoeddus Llyn Cychod Singleton, Parc Singleton SA2 8PY

9.00am - 7.00pm yn yr haf
9.00am - 5.00pm yn y gaeaf

RADARY Cyngor
Toiledau cyhoeddus Parc Brynmill, Parc Brynmill SA2 0AX

9.00am - 7.00pm yn yr haf
9.00am - 5.00pm yn y gaeaf

2 doiled neillryw. 1 â chyfleusterau i'r anabl ond nid yw'n RADARY Cyngor
Toiledau cyhoeddus Parc Cwmdoncyn, Parc Cwmdoncyn SA3 5BE

9.00am - 7.00pm yn yr haf
9.00am - 5.00pm yn y gaeaf

RADARY Cyngor
Toiledau cyhoeddus Lido Blackpill, Heol y Mwmbwls SA3 5AS

9.00am - 7.00pm yn yr haf
9.00am - 5.00pm yn y gaeaf

RADAR

Y Cyngor
Toiledau cyhoeddus Sgwâr Ystumllwynarth, Y Mwmbwls SA3 4BU

9.00am - 7.00pm yn yr haf
9.00am - 5.00pm yn y gaeaf

RADAR
Man Newid Cewynnau i Fenywod

Y Cyngor
Toiledau cyhoeddus Castell Ystumllwynarth, Tir y Castell SA3 4BA

9.00am - 7.00pm yn yr haf
9.00am - 5.00pm yn y gaeaf

RADARY Cyngor
Toiledau cyhoeddus Maes parcio Bae Bracelet SA3 4JT9.00am - 7.00pm yn yr haf
9.00am - 5.00pm yn y gaeaf

RADAR

Y Cyngor
Toiledau cyhoeddus Gerddi Southend, Heol y Mwmbwls SA3 4EA

9.00am - 7.00pm yn yr haf
9.00am - 5.00pm yn y gaeaf

RADAR

Y Cyngor
Toiledau cyhoeddus Maes parcio Knab Rock SA3 4EL

8.00am - 8.00pm yn yr haf
8.00am - 4.00pm yn y gaeaf

Cyfleuster i'r anabl ond nid yw'n RADAR
Changing Places
Y Cyngor
Toiledau cyhoeddus Gerddi Clun SA2 0PP

24 awr

RADARY Cyngor
Toiledau cyhoeddus Maes parcio Langland SA3 4QP

9.00am - 7.00pm yn yr haf
9.00am - 5.00pm yn y gaeaf

RADARY Cyngor
Toiledau cyhoeddus Maes parcio Bae Caswell SA3 3BS9.00am - 7.00pm yn yr haf
9.00am - 5.00pm yn y gaeaf

RADAR
Newid cewynnau neillryw
Changing Places

Y Cyngor
Toiledau cyhoeddus Southgate (maes parcio) SA3 2DHAr agor

Menywod a dynion yn unig

Pennard Stores
Toiledau cyhoeddus Pentref Oxwich (maes parcio) SA3 1LS

9.00am - 7.00pm yn yr haf
9.00am - 5.00pm yn y gaeaf

Menywod a dynion yn unig

Y Cyngor
Toiledau cyhoeddus Maes parcio Horton SA3 1LQ            

24 awr

RADARY Cyngor
Toiledau cyhoeddus Maes parcio Porth Einon SA3 1NN

24 awr

RADARY Cyngor
Toiledau cyhoeddus Rhosili (ger y gwesty) SA3 1PP24 awr

RADAR
Newid cewynnau neillryw
Changing Places

Y Cyngor
Toiledau Cyhoeddus Penclawdd, Teras Seaview SA4 3YF9.00am - 5.00pm

Menywod a dynion yn unig

Y Cyngor

Toiledau eraill yng nghanol y ddinas

Mae gan Tesco'r Marina a Sainsburys doiledau i gwsmeriaid, sydd ar gael i'w defnyddio yn ystod oriau agor.

Map o doiledau cyhoeddus


View Public toilets in Swansea in a larger map

Rhoi gwybod i ni am broblemau gyda thoiledau cyhoeddus

Os oes problem gydag un o'n toiledau cyhoeddus, rhowch wybod i ni. Os oes staff ar y safle, rhowch wybod am unrhyw broblem iddynt hwy'n gyntaf fel y gallwn ddatrys y broblem yn gyflym.

Strategaeth Toiledau Cyhoeddus

Mae darpariaeth toiledau cyhoeddus yn rhan bwysig o isadeiledd unrhyw ardal ddaearyddol.
Close Dewis iaith