Toglo gwelededd dewislen symudol

Taliadau Costau Byw ar gael

Mae taliadau ar gael gan lywodraethau Cymru a'r DU i helpu gyda chostau byw.

Cymorth Llywodraeth y DU ar gyfer costau byw

Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i wefan Llywodraeth y DU.

Cymorth costau byw Llywodraeth Cymru

Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i wefan Llywodraeth Cymru.

Taliad cymorth costau byw

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi taliad cymorth costau byw o £150 fel rhan o'r Cynllun Cymorth Costau Byw a weinyddir gan gynghorau lleol.

Taliad costau byw - cynllun dewisol

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid ychwanegol i bob awdurdod lleol i'w galluogi i ddarparu cymorth dan gynllun dewisol, i helpu aelwydydd yr ystyrir bod angen cymorth arnynt gyda'u costau byw.

Cynllun Cymorth Tanwydd Llywodraeth Cymru 2022/23

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi'r Cynllun Cymorth Tanwydd er mwyn rhoi cymorth i aelwydydd cymwys sy'n byw yn ardal Cyngor Abertawe i dalu eu biliau tanwydd.

Cymorth Tanwydd Gaeaf Brys ar gyfer costau tanwydd sydd oddi ar y grid

Gall y Gronfa Cymorth Dewisol (DAF) gynnig cymorth unwaith eto'r gaeaf hwn ar gyfer costau tanwydd oddi ar y grid.
Close Dewis iaith