Toglo gwelededd dewislen symudol

Taliadau Costau Byw ar gael

Mae taliadau ar gael gan lywodraethau Cymru a'r DU i helpu gyda chostau byw.

Cymorth Llywodraeth y DU ar gyfer costau byw

Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i wefan Llywodraeth y DU. Gellir dod o hyd i fanylion taliadau costau byw yn yr adran costau cartref.

Cymorth costau byw Llywodraeth Cymru

Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i wefan Llywodraeth Cymru.

Taliad costau byw - cynllun dewisol

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid ychwanegol i bob awdurdod lleol i'w galluogi i ddarparu cymorth dan gynllun dewisol, i helpu aelwydydd yr ystyrir bod angen cymorth arnynt gyda'u costau byw.

Cynlluniau cymorth ynni amgen

Ar 19 Rhagfyr 2022 cyhoeddodd Llywodraeth y DU gynlluniau pellach i ddarparu rhagor o gymorth i aelwydydd penodol tuag at eu costau ynni. Caiff y cynlluniau hyn eu cyflwyno yn y flwyddyn newydd.

Cynllun Cymorth Tanwydd Llywodraeth Cymru 2022/23

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi'r Cynllun Cymorth Tanwydd er mwyn rhoi cymorth i aelwydydd cymwys sy'n byw yn ardal Cyngor Abertawe i dalu eu biliau tanwydd.

Cymorth Tanwydd Gaeaf Brys ar gyfer costau tanwydd sydd oddi ar y grid

Gall y Gronfa Cymorth Dewisol (DAF) gynnig cymorth unwaith eto'r gaeaf hwn ar gyfer costau tanwydd oddi ar y grid.
Close Dewis iaith