Toglo gwelededd dewislen symudol

Trefniadau derbyn - ysgolion a gynorthwyir yn wirfoddol

Penderfynir ar geisiadau i ysgolion a gynorthwyir yn wirfoddol drwy gyfeirio at y meini prawf derbyn a osodwyd gan y Corff Llywodraethu. (Cyrff Llywodraethu Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir sy'n gyfrifol am bennu eu trefniadau derbyn hwy).

Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan - trefniadau derbyn 2024 / 2025

Dylid anfon ceisiadau trwy system ar-lein yr Awdurdod Lleol erbyn y dyddiad a nodir gan yr Awdurdod Lleol.

Ysgol Christchurch yr Eglwys yng Nghymru - Trefniadau Derbyn 2024 / 2025

Mae Ysgol a Gynorthwyir yn Wirfoddol yr Eglwys yng Nghymru Christchurch yn derbyn disgyblion rhwng 3 ac 11 oed.

Ysgol Gynradd Gatholig Dewi Sant - trefniadau derbyn 2024 / 2025

Caiff Ysgol Gynradd Gatholig Dewi Sant yn Esgobaeth Mynyw, ei chynnal gan Awdurdod Lleol Dinas a Sir Abertawe.

Ysgol Gynradd Gatholig Illtyd Sant - Trefniadau Derbyn 2024 / 2025

Ysgol Gynradd Gatholig yn Esgobaeth Mynyw yw Illtud Sant a gynhelir gan Awdurdod Addysg Lleol Abertawe.

Ysgol Gynradd Gadeiriol San Joseff - Trefniadau Derbyn 2024 / 2025

Caiff Ysgol Gynradd Gadeiriol San Joseff yn Esgobaeth Mynyw, ei chynnal gan Awdurdod Lleol Dinas a Sir Abertawe.

Ysgol Gynradd Gadeiriol San Joseff - Trefniadau Derbyn 2024 / 2025

Caiff Ysgol Gynradd Gadeiriol San Joseff yn Esgobaeth Mynyw, ei chynnal gan Awdurdod Lleol Dinas a Sir Abertawe.
Close Dewis iaith