Chwilio'r wefan
English

Gwnewch gais am ddyfynbris i drin eich canclwm Japan

Rydym yn cynnig gwasanaeth i drin tir yr effeithir arno gan ganclwm Japan.

Os hoffech i ni roi dyfynbris i chi am drin eich tir, llenwch y ffurflen isod. Yna byddwn yn cysylltu â chi i ymweld â'ch tir ac yn rhoi dyfynbris am ddim i chi yn seiliedig ar faint yr ardal lle mae canclwm.

Byddwn yn cysylltu â chi o fewn 10 niwrnod gwaith i drefnu apwyntiad.

 1. Mae'n rhaid i chi fod yn berchen ar y tir lle mae canclwm neu gael hawliau cyfreithiol/caniatâd gan y tirfeddiannwr i gwblhau'r ffurflen hon.
 2. Mae meysydd a nodir â * yn orfodol
 3. Eich manylion
  1. Sicrhewch eich bod yn nodi rhif ffôn cyswllt neu gyfeiriad e-bost er mwyn i ni allu cysylltu â chi i drefnu i weld y tir lle mae canclwm cyn rhoi dyfynbris i'w drin.
 4. Cyfeiriad yr eiddo/tir lle mae canclwm.
  1. Nodwch gyfeiriad y lleoliad y bydd rhaid i ni ymweld ag ef er mwyn rhoi dyfynbris.
 5. Gwybodaeth am y canclwm a'r tir ble mae'n tyfu
  1. Gallai problemau mynediad gynnwys gât a gaiff ei chloi, ci gwarchod neu os yw'r tir y tu ôl i res o dai teras heb fynediad yn y cefn.
  2. Gallai gwybodaeth berthnasol arall gynnwys a yw'r ardal ar fryn serth neu os yw'r canclwm yn tyfu o amgylch rhywbeth.
 6. Cadarnhewch ai chi yw perchennog y tir lle mae canclwm neu os ydych wedi derbyn caniatâd y tirfeddiannwr. *
 7. Teipiwch y testun a ddengys yn y blwch a ddarperir.*
 8. Os na allwch ddarllen yr hyn sydd yn y blwch, cliciwch y botwm adfywio i’r dde i’r blwch (saethau mewn cylch).
Wedi'i bweru gan GOSS iCM