Toglo gwelededd dewislen symudol

ADY - Mynd i'r afael a pryderon

Gall llawer o broblemau gael eu datrys yn anffurfiol drwy siarad a'r athrawon yn ysgol eich plentyn. Cyn cymryd camau pellach, gwnewch yn siwr eich bod wedi rhannu'ch pryderon.

I gael arweiniad ar y gwahanol fathau o bryderon, gweler yr wybodaeth ychwanegol isod.

Pryderon cyffredinol

Rwy'n credu bod gan fy mhlentyn / person ifanc Angen Dysgu Ychwanegol, pwy ddylwn i siarad â nhw?

Anghytuno â phenderfyniad yr ysgol / coleg

Pan fyddwch yn anghytuno â phenderfyniad yr ysgol / coleg ynghylch Anghenion Dysgu Ychwanegol a / neu ddarpariaeth.

Anghytuno â phenderfyniad yr awdurdod lleol

Pan fyddwch yn anghytuno â phenderfyniad yr awdurdod lleol ynghylch ALN neu DDdY.

Eiriolaeth - cefnogi'r dysgwr

Bydd eiriolaeth yn dy helpu ac yn sicrhau bod dy lais yn cael ei glywed pan wneir penderfyniadau sy'n effeithio arnat ti.
Close Dewis iaith