Toglo gwelededd dewislen symudol

Cwestiynau cyffredin am wasanaethau cymdeithasol

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am wasanaethau cymdeithasol.

Pa ystadegau sydd gennych am fabwysiadu?

Mae ystadegau am fabwysiadu yn Abertawe ar gael drwy'r dolen canlynol: Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol - cyhoeddiadau.

Pa wybodaeth ystadegol sydd ar gael am blant sy'n derbyn gofal yn Abertawe?

Mae data am blant sy'n derbyn gofal eisoes ar gael yn gyhoeddus ar wefan StatsCymru, gan gynnwys y rhesymau dros orfod bod dan ofal. Mae'r wefan hon hefyd yn darparu data hanesyddol (sy'n mynd yn ôl ymhellach na 2009), data am ryw PDG a'r cyfleuster i gymharu data ar draws awdurdodau lleol Cymru: StatsWales - plant sy'n derbyn gofal.

Pryd y dylwn i gysylltu â'r Single Point of Contact (SPOC) service?

Os ydych yn gofidio am blentyn neu berson ifanc, gallwch gysylltu â ni i drafod hyn ac i gael cymorth.

Bydd gweithiwr cymdeithasol cymwys yn gwrando arnoch chi ac yn dweud wrthych ba wybodaeth, cyngor neu gymorth y gellir eu darparu a phwy all eich helpu. Bydd yr hyn y gallwn ei drafod â chi ynglŷn â phlentyn penodol yn dibynnu ar y rheswm a'r amgylchiadau dros eich galwad ffôn.

Pwy sy'n cofrestru darparwyr gofal cartref yng Nghymru?

Arolygiaeth gofal cymru sy'n gyfrifol am gofrestru'r holl ddarparwyr gofal cartref yng Nghymru. Mae gan wefan Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) wybodaeth am sut i ddod o hyd i wasanaethau gofal cofrestredig a'r adroddiadau arolygu diweddaraf.

Pa wybodaeth ystadegol sydd ar gael am y gwasanaethau i oedolion yn Abertawe?

Mae data am y gwasanaethau i oedolion yn Abertawe, gan gynnwys diogelu oedolion, darparu gwasanaethau a gwariant y gwasanaethau cymdeithasol ar gael ar wefan Ystadegau Cymru ac mae'n cynnwys y cyfleuster i gymharu data ar draws awdurdodau lleol Cymru: StatsWales - gwasanaethau oedolion.

Beth yw'r ffïoedd awdurdod lleol safonol cyfartalog y mae Cyngor Abertawe yn eu talu am bobl hŷn cymwys mewn cartrefi gofal?

Ffigurau ar gyfer 2022/23:

  • gofal personol / preswyl, oedrannus a bregus - £658
  • gofal personol / preswyl, oedrannus â dementia - £658
  • nyrsio, oedrannus a bregus - £722
  • nyrsio, oedrannus â dementia  - £754
Close Dewis iaith