Chwilio'r wefan
English
House with people

Cymdeithasau Tai

Landlordiaid cymdeithasol sy'n debyg i'r Cyngor yw cymdeithasau tai ac maent yn cynnig tai tymor hir ac am gost gymharol isel mewn sawl ardal ledled Abertawe.

Mae gan gymdeithasau tai ffyrdd gwahanol o benderfynu pwy fydd yn cael eu cartrefi a phwy sy'n cael eu rhoi ar eu cofrestri anghenion tai. Cysylltwch â phob cymdeithas tai unigol yn uniongyrchol i gael mwy o wybodaeth.

Mae cymdeithasau tai hefyd yn rheoli cynlluniau tai a gynhelir ac arbenigol, felly dylech drafod eich anghenion personol ag ymgynghorydd.

Gallwch ystyried gwneud cais i'r cymdeithasau tai canlynol:

Wedi'i bweru gan GOSS iCM