Chwilio'r wefan
English

Parcio a Theithio Glandŵr

Mae Parcio a Theithio Glandŵr oddi ar yr A4067 tua milltir i'r gogledd o Ganol y Ddinas.

O Gyffordd 45 yr M4 (Ynysforgan), dilynwch arwyddion 'Abertawe' am ryw dair milltir. Mae Glandŵr yn daith 10 munud yn unig o'r M4. Mae safle Glandŵr mewn lleoliad cyfleus ar gyfer teithiau i Abertawe o Gwm Tawe, Pontsenni ac Aberhonddu.

Landore P & R - Red Single bus

Lleoliad:

Parcio a Theithio Glandŵr, Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm, Glandŵr, Abertawe SA1 2JT.

Gwybodaeth am wasanaethau bysus: (Gwasanaeth 34)

Mae'r bysus yn rhedeg bob 15 munud yn ystod y dydd rhwng dydd Llun a dydd Sadwrn. Bysus modern, â llawr isel, sy'n hawdd cael mynediad iddynt.

PDF Document Amserlen Parcio a Theithio Glandŵr (PDF, 80KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Safleoedd bysus canol y ddinas:

  • Yr Orsaf Drenau; Stryd y Berllan
  • Ffordd y Brenin (gyferbyn ag Eglwys y Bedyddwyr Mount Pleasant) ; Gorsaf Fysus Ddinas; Sgwâr y Santes Fair ; y Stryd Fawr (gyferbyn ag Argos); Gyferbyn a'r Orsaf Reifford.

Nodweddion:

  • Mae'r maes parcio ar agor rhwng 6.45am a 7.30pm ddydd Llun i ddydd Sadwrn.
  • 550 o lefydd parcio gan gynnwys 25 o gilfannau i'r anabl; a rheseli beiciau.
  • CCTV.
  • Ardal aros amgaeedig gyda seddi, man gwybodaeth a pheiriannau bwyd a diod.
  • Toiledau, gan gynnwys cyfleusterau ar gyfer pobl anabl a chyfleusterau newid cewynnau i rieni.

Gwasanaeth bws wedi'i gynnal gan:

First, Heol Gwyrosydd, Penlan, Abertawe, SA5 7BN.
Ffôn: 01792 572255 (7.00am - 10.00pm)
E-bost: cymru.customerservices@firstgroup.com

Cardiau Gostyngiadau

Gallwch gael Cardiau Gostyngiadau am ddim ac maent yn cynnig parcio am bris rhatach yn y ddau leoliad parcio a theithio. I gyflwyno cais am Gerdyn Gostyngol, e-bostiwch parcioatheithio@abertawe.gov.uk gyda'ch enw llawn, eich cyfeiriad a'ch côd post a'r lleoliad parcio a theithio rydych am ei ddefnyddio.

I gael gwybodaeth lawn am y Cardiau Gostyngol, gweler  PDF Document Nodiadau Arweiniol (PDF, 170KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM