Chwilio'r wefan
English
Hammer

Gwasanaethau rheoli adeiladu eraill

Mae ein tîm Rheoli Adeiladu'n cynnig nifer o wasanaethau eraill gan gynnwys gwirio cynlluniau, arolygu meysydd chwaraeon a mynd i'r afael ag adeileddau peryglus.

Adeiladau peryglus

Rydym yn mynd i'r afael ag adroddiadau am adeiladau neu adeileddau peryglus. Gall hyn fod yn unrhyw beth o lechen rydd ar do i ansefydlogrwydd mawr a achoswyd gan dân.

Dymchweliadau

Gellir dymchwel adeiladau nad ydynt yn cael eu defnyddio neu sydd mewn cyflwr gwael er mwyn gwneud lle ar gyfer datblygiadau newydd neu er mwyn cael gwared ar berygl.

Asesiad risg tân

Mae cynnal asesiad o risg diogelwch tân yn y gweithle yn orfodol. Mae hyn yn berthnasol os ydych yn gwmni mawr neu'n unig fasnachwr.

Gwaith ar adeiladau hanesyddol

Mae llawer o gofnodion hanesyddol adeiladau sydd eisoes yn bodoli wedi'u harchifo yn yr adran. Mae hyn yn cynnwys manylion unrhyw waith adeiladu a wnaed i'r eiddo.

Cynllunio gwiriadau ar gyfer rheoliadau adeiladu

Cyflwynir cynlluniau neu luniadau ar gyfer cynlluniau arfaethedig i'r cyngor i'w harchwilio i weld eu bod yn cydymffurfio â'r Rheoliadau Adeiladu cyn i'r gwaith ddechrau.

Tystysgrifau diogelwch ar gyfer meysydd chwaraeon

Mae Rheoli Adeiladu Abertawe'n ymdrin â thystysgrifau cyffredinol ac arbenigol ar gyfer stadia chwaraeon dynodedig yn yr ardal.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM