Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynllunio gwiriadau ar gyfer rheoliadau adeiladu

Rhaid cyflwyno cynlluniau neu ddyluniadau ar gyfer cynlluniau arfaethedig i'r cyngor. Byddwn yn eu gwirio i sicrhau y cydymffurfir â rheoliadau adeiladu cyn dechrau'r gwaith.

Gwneir hyn i sicrhau y gellir gwneud unrhyw newidiadau neu ddiwygiadau cyn dechrau'r gwaith ar y safle. Gall hyn arbed amser ac arian i'r datblygwr.

Ar gyfer gwaith domestig a thai newydd, mae'n ofynnol cyflwyno dwy set o'r cynlluniau i ni. Ar gyfer cynlluniau masnachol, mae'n ofynnol cyflwyno pedwar copi o'r cynlluniau i ni oherwydd mae'n rhaid i ni ymgynghori â'r Gwasanaeth Tân ar gyfer y mathau hyn o adeilad.

Bydd angen i chi gael person â'r cymwysterau priodol megis pensaer neu ddylunydd i luniadu'ch cynlluniau. Mae hefyd yn ddefnyddiol gofyn i rywun sydd wedi cael gwaith wedi'i wneud yn ddiweddar argymell adeiladwr.  

Ar gyfer cynlluniau mawr, rydym yn cynnig gwiriadau cyn cyflwyno cais a chyfarfodydd i gynorthwyo gyda'r broses. Mae'r rhain yn helpu i arbed amser ac arian ar gyfer y cwsmeriaid a'r cyngor. Os oes gennych ddiddordeb yn y gwasanaeth hwn neu os ydych am gael am gael cyngor ar unrhyw un o'r uchod, cysylltwch â David Lloyd neu Steve Blackmore.

David Lloyd

Teitl y SwyddBuilding Control
 • Cyfeiriad
  • Building Control
  • Civic Centre
  • Oystermouth Road
  • Swansea
  • SA1 3SN
  • United Kingdom
 • Rhif ffôn01792 635608
 • Rhif ffôn symudol07980 712692

Steve Blackmore

Teitl y SwyddBuilding Control
 • Cyfeiriad
  • Building Control
  • Civic Centre
  • Oystermouth Road
  • Swansea
  • SA1 3SN
  • United Kingdom
 • Rhif ffôn01792 635615

Partner Authority Scheme

LABC Partnering gives a company a one-to-one relationship with a local authority of their choice. It allows them to carry out the plan checking of all projects with one building control team.
Close Dewis iaith