Toglo gwelededd dewislen symudol

Adrodd am broblem gyda maes parcio

Gallwch ddweud wrthym am unrhyw broblemau yn ein meysydd parcio trwy ddefnyddio'r ffurflen hon.

Mae nifer o'n meysydd parcio yng nghanol y ddinas a'n safleoedd Parcio a Theithio wedi ennill gwobr Park Mark® Safer Parking (Yn agor ffenestr newydd). Mae'r wobr yn golygu bod y maes parcio wedi'i archwilio gan yr heddlu ac mae'n cynnwys mesurau i wneud yr amgylchedd yn fwy diogel i chi a'ch cerbyd. Gallwch ddweud wrthym am unrhyw broblemau yn ein meysydd parcio trwy ddefnyddio'r ffurflen hon.

Rhowch wybod i ni os yw'r broblem gyda'r maes parcio'n ymwneud â'r canlynol: 

  • nid yw'r goleuadau yn y maes parcio'n gweithio
  • mae'r llinellau parcio wedi colli eu lliw
  • problemau gyda'r atalfa
  • mae twll yn y ffordd yn y maes parcio
  • talu ac arddangos
  • sbwriel
  • system dalu'r maes parcio aml-lawr
  • arall
Close Dewis iaith