Toglo gwelededd dewislen symudol

Adrodd am osod posteri'n anghyfreithlon

Adroddwch am osod posteri'n anghyfreithlon. Mae gosod posteri'n anghyfreithlon yn drosedd ac os cewch eich dal, gallech gael eich erlyn.

Os yw posteri wedi cael eu gosod yn anghyfreithlon ar dir preifat, cyfrifoldeb y perchennog yw cael gwared ar yr eitemau dan sylw a phrofi euogrwydd y troseddwr, os yw'n berthnasol.

Os yw posteri wedi cael eu gosod yn anghyfreithlon mewn adeilad neu ar dir sy'n perthyn i'r cyngor, byddwn yn ceisio cael gwared ar yr eitemau anghyfreithlon.