Toglo gwelededd dewislen symudol

Biniau, sbwriel a thipio anghyfreithlon

Cymryd rhan mewn sesiwn casglu sbwriel neu adrodd am faterion sy'n ymwneud â sbwriel fel y gallwn gadw Abertawe'n daclus.

Casglu sbwriel yn wirfoddol

Os hoffech chi gasglu sbwriel yn eich ardal leol, dyma sut y gallwch wneud hynny.

Adrodd am sbwriel yn y stryd

Adroddwch am sbwriel yn y stryd er mwyn i ni fynd i'r afael ag ef.

Adrodd am dipio'n anghyfreithlon

Rhowch wybod i ni am dipio gwastraff cartref neu fusnes yn anghyfreithlon. Mae tipio'n anghyfreithlon yn drosedd ac os cewch eich dal, gallech gael eich erlyn.

Adrodd am chwistrell neu nodwydd

Os ydych yn dod ar draws chwistrell neu nodwydd, peidiwch â chyffwrdd â hi ond rhowch wybod i ni cyn gynted â phosib. Yna byddwn yn trefnu cael gwared arni'n ddiogel.

Adrodd am fin sbwriel sy'n orlawn

Adroddwch am fin sbwriel sy'n orlawn er mwyn i ni ei wacáu.

Adrodd am osod posteri'n anghyfreithlon

Adroddwch am osod posteri'n anghyfreithlon. Mae gosod posteri'n anghyfreithlon yn drosedd ac os cewch eich dal, gallech gael eich erlyn.

Adrodd am faw cŵn

Adroddwch am faw cŵn y mae angen cael gwared arno neu adroddwch am rywun sy'n caniatáu i'w gi faeddu ar y briffordd.

Adrodd am fin baw cŵn y mae angen ei wacáu

Adroddwch am fin baw cŵn nad yw wedi cael ei wacáu.

Cwestiynau cyffredin am ailgylchu a sbwriel

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am ailgylchu, biniau, sbwriel a thipio'n anghyfreithlon.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 23 Mehefin 2021