Toglo gwelededd dewislen symudol

Adrodd am sbwriel yn y stryd

Adroddwch am sbwriel yn y stryd er mwyn i ni fynd i'r afael ag ef.

Mae'r strydoedd yn cael eu glanhau bob wythnos ar ôl casglu'r sbwriel ym mhob ardal. Mae rhaglen benodol ar gyfer siopau lleol lle cesglir sbwriel bob dydd. Caiff canol y ddinas ei lanhau bob dydd.

Gellir rhoi Hysbysiadau o Gosb Benodol gan staff gorfodi a Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu am ollwng sbwriel, sy'n drosedd. Mae sbwriel hefyd yn cynnwys bonion sigarennau a gwm cnoi.

Y ddirwy am ollwng sbwriel yw £100 y mae'n rhaid ei thalu o fewn 14 diwrnod. Os caiff y ddirwy ei thalu o fewn 7 niwrnod, caiff ei gostwng i £75.

Close Dewis iaith