Chwilio'r wefan
English
Clock

Amserau agor mynwentydd ac amlosgfeydd

Mae ein Mynwentydd a'n Hamlosgfa ar agor i'r cyhoedd 365 niwrnod o'r flwyddyn. Mae hyn yn cynnwys yr holl fynwentydd - Coed Gwilym, Cwmgelli, Dan-y-graig, Pontybrenin, Treforys, Ystumllwynarth a Rhydgoch a Neuadd Goffa a Gerddi Amlosgfa Abertawe.

Amserau agor ar gyfer y mynwentydd ac amlosgfa Abertawe

Mae mynediad i'n mynwentydd a'r amlosgfa gyda cheir a cherbydau eraill ar gael ar yr amserau canlynol. Nid oes cyfyngiad ar fynediad i gerddwyr gan fod hawliau tramwy drwy'r fynwent gyfan.

9.00am - 4.30pm, dydd Llun i ddydd Iau

9.00am - 4.00pm, dydd Gwener

10.00am - 4.00pm, penwythnosau a gwyliau banc

Amserau agor ar gyfer ein swyddfa yn y Ganolfan Ddinesig

Mae ein prif swyddfa yn ystafell G.4.6, yn y Ganolfan Ddinesig lle mae staff yn gallu cynorthwyo teuluoedd mewn profedigaeth, Trefnwyr Angladdau a Seiri Meini Coffa.

9.00am - 4.30pm, dydd Llun i ddydd Iau

9.00am - 4.00pm, dydd Gwener

Mae'r swyddfa ar gau ar benwythnosau a gwyliau'r banc.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM