Toglo gwelededd dewislen symudol

Amserau bysiau

Gallwch gael amserau cludiant cyhoeddus yn Abertawe a'r cyffuniau gyda Traveline Cymru.

Traveline Cymru yw'r gwasanaeth gwybodaeth cludiant cyhoeddus i Gymru. Mae'n darparu gwybodaeth fanwl i'r cyhoedd am deithio ar y bws neu'r trên ledled Cymru.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am fysus neu drenau defnyddiwch y cynlluniwr teithiau uchod neu ffoniwch Traveline Cymru ar 0800 464 0000.  Mae hwn yn wasanaeth rhadffôn sy'n cynnig gwybodaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Neu ewch i wefan traveline.cymru (Yn agor ffenestr newydd).

Gallwch hefyd lawrlwytho app Traveline Cymru oddi wrth y  iPhone App store (Yn agor ffenestr newydd) neu Android marketplace (Yn agor ffenestr newydd).

Amserau bysiau drwy neges destun 

Edrychwch ar eich safle bws i ddod o hyd beth yw eich 7 llythyr god unigryw arhosfan bws (gellir cod hwn hefyd ar gael ar wefan Traveline Cymru (Yn agor ffenestr newydd)) ac yn anfon y cod safle bws fel neges destun i rif testun traveline 84268.

Byddwch yn cael ateb drwy neges destun o fewn 30 eiliad yn dangos: 

  • amseroedd y pedwar bws nesaf a ddylai gyrraedd yr arhosfan benodol 
  • rhif gwasanaeth pob bws 
  • y gyrchfan pob bws.
Close Dewis iaith