Chwilio'r wefan
English
bus

Gwybodaeth am fysus

Oriau agor ac amserlenni gorsaf fysus Abertawe.

Oriau agor yr orsaf fysus

5.30am i 11.30pm ddydd Llun i ddydd Sadwrn a rhwng 5.30am a 11.30pm ar ddydd Sul.

Ar ôl 11.30pm ar nos Sul ac ar ôl 11.30pm ar nos Lun i nos Sadwrn, bydd bysus yn gweithredu o Stryd Wellington, sydd rhwng maes parcio aml-lawr y Cwadrant a Tesco.

Y tu allan i'r oriau hyn, gall teithwyr sy'n teithio ar goetsis National Express hysbysu'r staff diogelwch drwy wasgu'r swnyn ger mynedfa ddeheuol yr orsaf (gyferbyn â Tesco).

Swyddfa docynnau

Ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 9.30am a 1.00pm a 1.30pm a 5.00pm. Ar gau ar ddydd Sul.

Desg wybodaeth

Mae'r ddesg wybodaeth ar agor rhwng 8.30am a 5.30pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Gall ceidwaid yr orsaf fysus hefyd helpu teithwyr gydag eiddo coll ac ymholiadau.

Man storio bagiau

Mae'r cyfleusterau hyn ar gael yn Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe, drws nesaf i'r orsaf fysus.

Cyfleusterau gorsaf fysus i deithwyr ag anableddau

Mae gan yr orsaf fysus farciau llawr lliwgar i ddod o hyd i'r ffordd.

Mae mapiau Braille o'r orsaf fysus a'r orsaf reilffordd ar gael o'r ddesg wybodaeth.

Mae gan bob cilfan lle mae bysus yn gadael system arwyddion siarad REACT yr RNIB. Mae ffobiau REACT ar gael o'r ddesg wybodaeth am flaendal ad-daladwy o £15.

Mae gan yr orsaf fysus doiledau i bobl anabl, ger mynedfa'r de. Mae cyfleuster Changing Places hefyd yn swyddfa Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe sydd yn yr orsaf fysus ei hun.

Amserau bysiau

Gallwch gael amserau cludiant cyhoeddus yn Abertawe a'r cyffuniau gyda Traveline Cymru.

Cardiau bws consesiynol

Mae rhai pobl yn gymwys i deithio am ddim neu deithio gostyngedig ar wasanaethau bysus lleol.

Tocynnau bws a gweithredwyr

Prynu tocynnau a gweithredwyr bysus.

Gwasanaethau bws wedi'u hariannu gan y cyngor

Mwy o fanylion am wasanaethau bysus yn Abertawe sy'n cael eu rheoli gan y cyngor.

Cwestiynau cyffredin am wasanaethau bws a chludiant cymunedol

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am wasanaethau bws a chludiant cymunedol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM