Chwilio'r wefan
English
Pencil in a box

Arolwg ymgmgynghori ar y gyllideb

Rydym am siarad â chi nawr a chael eich barn am sut y gallwn gyflwyno gwasanaethau yn y dyfodol.

Os oes angen copi o'r cynllun mewn fformatau eraill arnoch, cysylltwch â 01792 636732 neu consultation@swansea.gov.uk

Rydym yn gwario oddeutu £4,000 yr aelwyd. Yn y blynyddoedd diweddar, rydym wedi cael llai o arian i gyflwyno gwasanaethau.  Fill out the survey online Welsh

Os ydym yn cymryd camau nawr ac yn dod o hyd i ddewisiadau amgen cynaliadwy, byddwn yn gallu diogelu mwy o wasanaethau a bydd llai o siawns y cawn ein gorfodi i gau gwasanaethau sy'n werthfawr i breswylwyr. 

Bydd yr ymgynghoriad ar y gyllideb yn dechrau'n swyddogol ar 14 Rhagfyr. 

Arolwg cyllideb - gallwch gwblhau'r arolwg ar-lein ymaYn agor mewn ffenest newydd

Mae'r arolwg yn cau am hanner nos, 9 Chwefror 2020. 

Arolygon papur

Bydd arolygon papur ar gael o lyfrgelloedd neu gallwch lawrlwytho ac argraffu un isod. 

PDF Document Budget survey 2020 (PDF, 232KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Gallwch ei hanfon i Ymgynghoriad ar y Gyllideb, Ystafell Gloucester, Neuadd y Ddinas, Abertawe, SA1 4PE.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM