Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyfle i ddweud eich dweud

Cyfle i ddweud eich dweud yn arolygon, ymgynghoriadau a fforymau'r cyngor.

Arolwg newid hinsawdd - cyfle i ddweud eich dweud

Mae Cyngor Abertawe wedi ymrwymo i weithredu ar newid yn yr hinsawdd ac rydym wedi bod yn datblygu ein strategaeth a'n cynllun gweithredu ein hunain i'n helpu ni, fel cyngor, i gyrraedd sefyllfa sero net erbyn 2030.

Cerbydau trydan - cyfle i ddweud eich dweud

Mae Cyngor Abertawe yn ystyried opsiynau ar gyfer sut gallwn wella'r isadeiledd gwefru cerbydau trydan.

Gostyngiad Treth y Cyngor 2024-2025 ymgynghoriad

Mae'n rhaid i'r cyngor fabwysiadu Cynllun Gostyngiad Treth y Cyngor newydd ar gyfer 2024/25 ac sydd am wybod beth yw eich barn am rai materion allweddol.

Gwasanaeth Lleoli Oedolion mewn Teuluoedd - Ymgynghori

Ehangu'r Gwasanaeth Lleoli Oedolion mewn Teuluoedd.

Cynlluniau'r dyfodol ar gyfer ysgolion arbennig yn Abertawe

Rydym yn ymgynghori ar ddyfodol darpariaeth ysgolion arbennig yn Abertawe.

Fforwm Mynediad Lleol Abertawe a phenrhyn Gŵyr

Diben y fforwm mynediad lleol yw rhoi llwyfan i gynghori a thrafod gwella a rheoli mynediad cyhoeddus i gefn gwlad yn yr ardal.

Arolwg Cymunedol Abertawe 2023

Mae'r Comisiwn yn cynnal Arolwg Cymunedol o ardal Prif Gyngor Abertawe.
Close Dewis iaith