Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyfle i ddweud eich dweud

Cyfle i ddweud eich dweud yn arolygon, ymgynghoriadau a fforymau'r cyngor.

Cynllun Lles Lleol Drafft: cyfle i ddweud eich dweud

Bob 5 mlynedd, mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe'n datblygu Cynllun Lles Lleol. Mae'r cynllun hwn yn nodi'r amcanion a'r camau a ddefnyddir i arwain ein camau gweithredu bob blwyddyn.

Ymchwiliad Craffu i ymddygiad gwrthgymdeithasol

Y prif ffocws ar gyfer yr ymchwiliad yw gweld sut mae'r cyngor a'i bartneriaid yn mynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn Abertawe.

Ymgynghoriad ar Gynllun Corfforaethol Drafft 2023-2028 Cyd-bwyllgor Corfforedig De-orllewin Cymru

Mae CBC De-orllewin Cymru yn cyhoeddi ei Gynllun Corfforaethol Drafft 2023-2028 am gyfnod ymgynghori o chwe wythnos.

Cynllun Corfforaethol Cyngor - ddweud eich dweud

Mae Cyngor Abertawe yn ysgrifennu Cynllun Corfforaethol a fydd yn gosod blaenoriaethau ac yn canolbwyntio'n camau gweithredu dros y pum mlynedd nesaf.

Fforwm Mynediad Lleol Abertawe a phenrhyn Gŵyr

Diben y fforwm mynediad lleol yw rhoi llwyfan i gynghori a thrafod gwella a rheoli mynediad cyhoeddus i gefn gwlad yn yr ardal.
Close Dewis iaith