Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyfle i ddweud eich dweud

Cyfle i ddweud eich dweud yn arolygon, ymgynghoriadau a fforymau'r cyngor.

Teithio llesol: Coridor Glannau'r Tawe - cyfle i ddweud eich dweud

Gadewch i ni wybod beth yw eich barn am ein cynigion ar gyfer llwybr cerdded a beicio newydd ar hyd yr Afon Tawe.

'Yr hyn sy'n bwysig' am Daliadau Uniongyrchol - ddweud eich dweud

Mae adolygiad yn cael ei gynnal ar hyn o bryd yn y Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Abertawe o'n Gwasanaethau Taliadau Uniongyrchol a hoffem glywed am eich barn a'ch profiadau.

Galw am Dystiolaeth

Ymchwiliad Craffu i Drosglwyddo Asedau Cymunedol.

Strategaeth Hygyrchedd i wella mynediad i ysgolion Abertawe ar gyfer dysgwyr anabl

Mae Cyngor Abertawe'n ymgynghori ar ei Strategaeth Hygyrchedd ar gyfer dysgwyr anabl.

Strategaeth Hybu'r Gymraeg Cyngor Abertawe: Dweud Eich Dweud

Rydym yn datblygu Strategaeth Hybu'r Gymraeg newydd ar gyfer y Cyngor.

Fforwm Mynediad Lleol Abertawe a phenrhyn Gŵyr

Diben y fforwm mynediad lleol yw rhoi llwyfan i gynghori a thrafod gwella a rheoli mynediad cyhoeddus i gefn gwlad yn yr ardal.

Arolwg Cymunedol Abertawe 2023

Mae'r Comisiwn yn cynnal Arolwg Cymunedol o ardal Prif Gyngor Abertawe.
Close Dewis iaith