Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyfle i ddweud eich dweud

Cyfle i ddweud eich dweud yn arolygon ac ymgynghoriadau'r cyngor.

Have your say - people talking

Map Rhwydwaith Teithio Llesol Drafft

Hoffem gael eich adborth ar y Map Rhwydwaith Teithio Llesol Drafft ar gyfer Abertawe.

Galw am Dystiolaeth: Ymchwiliad Craffu Caffael

Caffael yw'r prif ffocws ar gyfer yr ymchwiliad.

Asesiad o les lleol 2022

Dweud eich dweud: Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe - arolwg lles.

Ymgynghoriad Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2022 / 2032

Mae adran 84 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdod lleol baratoi Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (CSCA).

Ymgynghoriad ar y Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft

Ymgynghoriad ar ddogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) Drafft Abertawe.

Datganiad o Egwyddorion Dinas a Sir Abertawe parthed yr Adolygiad o Ddeddf Gamblo (Polisi Gamblo) 2005

Mae Dinas a Sir Abertawe ar hyn o bryd yn cynnal ymgynghoriad ar y newidiadau arfaethedig i'w Bolisi Gamblo.