Chwilio'r wefan
English

Swyddfa Dai Ranbarthol West Cross

Mae Swyddfa Dai Ranbarthol Townhill a Mayhill yn gwasanaethu'r ardaloedd canlynol: West Cross a Boarspit.

Linden Avenue, West Cross, Abertawe, SA6 7LA.

DyddBorePrynhawn
Dydd Llun8.30am - 12.30pm1.00pm - 4.00pm
Ffonau ar gael 8.30am - 4.30pm
Dydd Mawrth8.30am - 12.30pm1.00pm - 4.00pm
Ffonau ar gael 8.30am - 4.30pm
Dydd Mercher9.30am - 12.30pm1.00pm - 4.00pm
Ffonau ar gael 9.30am - 4.30pm
Dydd Iau8.30am - 12.30pm1.00pm - 4.00pm
Ffonau ar gael 8.30am - 4.30pm
Dydd Gwener8.30am - 12.30pm1.00pm - 3.30pm
Ffonau ar gael 8.30am - 4.00pm

Mae gan ein swyddfeydd tai rhanbarthol y cyfleusterau canlynol:

  • Rampiau a rheiliau i ddrysau'r fynedfa ynghyd â drysau sy'n agor yn awtomatig.
  • Dolenni clyw i helpu pobl â nam ar y clyw yn y derbynfeydd ac mewn cyfarfodydd.
  • Cymhorthion cynorthwyol sy'n cynnwys hambyrddau arffed, pinnau gafael mawr, chwyddwydrau, lampiau golau dydd, canllawiau ysgrifennu.
  • Ystafelloedd cyfweliad preifat y gellir eu defnyddio i drafod gwybodaeth gyfrinachol neu os ydych eisiau preifatrwydd i gael help gan aelod o staff i ddarllen drwy ffurflen gymhleth gyda chi a'i chwblhau.
  • Arwyddion cyffyrddol.

Mae staff sy'n siarad Cymraeg ar gael i siarad â chi a gallwch gael gwyodaeth ysgrifenedig am dai yn Gymraeg os gofynnwch am hynny. Gallwn ddarparu cyfieithwyr proffesiynol os oes angen iaith arall arnoch. Gofynnwch i aelod o staff yn ein swyddfa dai am help a chymorth.

Cyrraedd y swyddfa

Os yw cyrraedd swyddfa'n anodd i chi, gallwn drefnu i ymweld â chi adref, cysylltwch â'r adran tai i drefnu ymweliad.

Enw:
Swyddfa Dai Ranbarthol West Cross
Teitl Swydd:
Rheolwr: David Richards
Ffôn:
01792 402500
Ffacs:
01792 405044
Wedi'i bweru gan GOSS iCM