Chwilio'r wefan
English

Gwybodaeth a chefnogaeth i bobl â nam symudedd

Mae gan y Wasanaethau Cymdeithasol Abertawe tîm sy'n cynnwys gweithwyr cymdeithasol a rheolwyr gofal arbenigol sy'n cefnogi pobl â nam symudedd. Mae'r rhain, ynghyd â'n Therapyddion Galwedigaethol, yn gallu darparu amrywiaeth o wybodaeth a chefnogaeth ymarferol.

Gall y Gwasanaethau Cymdeithasol hefyd gynnig cefnogaeth adsefydlu tymor byr i bobl â nam symudedd. Yr amcan yw dod o hyd i ffyrdd newydd o wneud pethau maent wedi cael trafferth gyda hwy, a chwilio am atebion ymarferol i annog mwy o annibyniaeth.

Mae'n rhaid i chi gael asesiad o'ch anghenion cyn defnyddio'r gwasanaeth yma.

Mae mwy o wybodaeth yn ein ffeithlen  PDF Document Gwasanaethau Ailsefydlu i Bobl a Nam Corfforol (Ffeithlen 023) (PDF, 40KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Cofrestru'n Anabl

I gofrestru'n anabl, rhaid bod gennych anabledd neu nam sy'n sylweddol ac yn barhaus h.y. disgwylir iddo bara am fwy na 12 mis. Mae cofrestru'n wirfoddol.

Mae'r rhan fwyaf o'r gwasanaethau, y budd-daliadau a'r consesiynau sydd ar gael i bobl anabl yn gofyn bod pobl yn bodloni'r meini prawf i gofrestru'n unig ac nid o angenrheidrwydd i gofrestru. Mae rhai budd-daliadau er hynny sydd ar gael i bobl sydd wedi cofrestru yn unig.

Mae mwy o wybodaeth i gofrestru'n anabl yn ein ffeithlen  PDF Document Cofrestri'r Anabl ar gyfer Pobl ag Anabledd Corfforol neu Synhwyraidd (Ffeithlen 028) (PDF, 34KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Mynd allan

Mae adran Mynd Allan ar y wefan yn cysylltu â gwybodaeth am gludiant, parcio a materion mynediad eraill sy'n gallu helpu pobl anabl i gynllunio ymlaen llaw.

Ffynonellau gwybodaeth a chefnogaeth i bobl â nam symudedd

Cymdeithas Byw'n Annibynnol Abertawe (SAIL)Yn agor mewn ffenest newydd

Mae SAIL yn sefydliad gwirfoddol lleol o bobl annibynnol sy'n gweithio i ddileu'r hyn sy'n rhwystro pobl anabl rhag byw bywydau llawn ac annibynnol.

Mynediad i Bawb Abertawe (SAFE)Yn agor mewn ffenest newydd

Mae SAFE yn grwp mynediad lleol sy'n gweithio tuag at gyflawni amgylchedd adeiledig sy'n hygyrch i bawb.

Ffôn: 07423 063941

Cymdeithas Strôc (Abertawe)Yn agor mewn ffenest newydd

Cefnogaeth a gwybodaeth i bobl sydd wedi cael strôc a'u gofalwyr. Yn Ysbyty Gorseinon. Gall y Gymdeithas Strôc hefyd ddarparu manylion am Clybiau Strôc lleol.

Rhif ffôn: 01792 702222 ext 4232 neu 0303 3033 100 (Llinell Gymorth Genedlaethol)

Efallai yr hoffech edrych ar Adnoddau gwybodaeth i bobl anabl hefyd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM