Chwilio'r wefan
English

Os oes gennych ymholiad am eich priodas neu'ch partneriaeth sifil, peidiwch â ffonio'r Swyddfa Gofrestru. E-bostiwch cofrestryddion@abertawe.gov.uk gyda'ch ymholiad.

Mae'n rhaid i chi gynnwys dyddiad a lleoliad eich seremoni yn y llinell destun neu ni fyddwn yn gallu ymdrin â'ch ymholiad. Byddwn naill ai'n eich e-bostio neu'n eich ffonio ac yn ymdrin â'r e-byst yn y drefn y cânt eu derbyn. Ar hyn o bryd rydym yn rhoi blaenoriaeth i gyplau y mae eu seremonïau i fod i gael eu cynnal yn fuan.

Diolch am eich dealltwriaeth a'ch amynedd.

Groom and bride

Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Mae gan Abertawe'r lleoliad delfrydol ar gyfer eich priodas neu bartneriaeth sifil.

O olygfeydd godidog dros Fae Abertawe i harddwch rhagorol Penrhyn Gŵyr, mae'n sicr y byddwch yn dod o hyd i'ch lleoliad delfrydol. Pa le bynnag y byddwch yn ei ddewis i gynnal eich seremoni gallwn eich helpu i wneud eich diwrnod yn arbennig iawn.

Gallwch drefnu seremonïau hyd at ddwy flynedd ymlaen llaw. I drefnu cofrestrydd ar gyfer seremoni mae'n rhaid i chi ffonio'r swyddfa ar 01792 636188. Ni ellir trefnu drwy e-bost nac ar-lein.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM