Toglo gwelededd dewislen symudol

Llwybrau arfordirol, parciau a gwarchodfeydd natur

Archwiliwch arfordiroedd Gŵyr a Bae Abertawe gyda'n llwybrau cerdded, ein parciau a'n gwarchodfeydd natur.

Os ydych yn chwilio am dro byr, ardal newydd i'w harchwilio neu os hoffech herio'ch hun i gerdded ar hyd holl arfordir Abertawe a Gŵyr, mae llawer o syniadau i chi roi cynnig arnynt.

Taith gerdded Bae y Tri Chlogwyn

Pellter: 1.7 milltir/2.7km.

Taith gerdded Clogwyni Rhosili

Pellter: 1.6 milltir/2.6km.

Taith gerdded Llanrhidian Uchaf

Pellter: 1.5 i 4.6 milltir/2.5 i 7.5km.

Twyni Penmaen a Nicholaston

Mae nifer o olion archeolegol pwysig ar Dwyni Penmaen ac mae'r safle rhwng Bae'r Tri Chlogwyn a Bae Oxwich yn golygu ei fod yn daith gerdded ddeniadol.
Close Dewis iaith