Toglo gwelededd dewislen symudol

Gerddi Southend

Parc cymunedol gwych yn y Mwmbwls. Eisteddwch yn ôl a mwynhau'r olygfa dros Fae Abertawe wrth i'r plant gael hwyl ar y cyfleusterau chwarae gwych

Southend Gardens

Southend Gardens
Mae coed aeddfed a gwelyau blodau anffurfiol yn lleoliad dymunol ar gyfer y lle chwarae a golff gwallgof.

Cyfleusterau

  • Man chwarae i blant
  • Golff gwallgof

Mae golff gwalgoff Gerddi Southend wedi gorffen ar gyfer y gaeaf, bydd yn ôl yng ngwanwyn 2024, dyddiad i'w gadarnhau.

Prisiau

  • Safonol -  £4.00
  • Consesiwn (dan 16 oed, myfyrwyr a'r henoed) - £3.50
  • PTL £3.00
  • Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 blentyn) - £11.50

Mae'r ddau safle'n gweithredu yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru ac mae'r mesurau priodol ar waith.

Uchafbwyntiau

Digon o weithgareddau i'r teulu cyfan ac yn agos i'r holl amwynderau lleol. Mae'r parc yn agos at y traeth ac mae golygfeydd godidog dros y bae.

Gwybodaeth am fynediad

Mynediad hawdd i gerddwyr a chadeiriau olwyn/phramiau o Cornwall Place, yn union gerllaw Heol y Mwmbwls.

Cyfarwyddiadau

Wrth fynd tuag at y Mwmbwls ar Heol y Mwmbwls, ewch trwy bentref y Mwmbwls. Mae'r gerddi ar y chwith, gyferbyn â Lôn y Pentref.

Côd post - SA3 5TN

I gael rhagor o wybodaeth am Gerddi Southend: outdoorattractions@swansea.gov.uk

Close Dewis iaith