Chwilio'r wefan
English

Nid ydym yn derbyn ceisiadau ar gyfer Fframiau A, hysbysfyrddau nac arwyddion ar y briffordd ar hyn o bryd.

Caniatâd i osod Fframiau A/byrddau hysbysebu/arwyddion ar y briffordd

Os ydych am osod fframiau A, byrddau hysbysebu neu arwyddion ar y briffordd, bydd angen hawlen arnoch gennym.

Ni ddylid gosod fframiau A, byrddau hysbysebu nac arwyddion ar y briffordd cyn 7.30am neu ar ôl 9.30pm oni bai y rhoddir caniatâd penodol gan yr Awdurdod Priffyrdd.

Ni roddir hawlenni os yw'r lleoliad yn torri cyfyngiadau parcio neu'n mynd yn groes i unrhyw un o ddarpariaethau Deddf Priffyrdd 1980 neu ein polisi ar arwyddion hysbysebu a osodir ar y briffordd.

Rhaid cynnal llwybr clir i gerddwyr ar bob adeg.

Bydd angen i chi gael yswiriant atebolrwydd cyhoeddus gwerth o leiaf  £5 miliwn. Rhaid cyflwyno copi cyfredol o'ch tystysgrif yswiriant gyda'ch cais. Byddwch yn gallu lanlwytho fersiwn electronig fel rhan o'r ffurflen.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM