Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyflwyno cais am gopi o dystysgrif partneriaeth sifil a thalu amdani ar-lein

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon i ofyn am gopi o dystysgrif partneriaeth sifil.

Bydd ceisiadau am dystysgrifau yn cael eu prosesu o fewn 15 niwrnod gwaith.  Pris y dystysgrif yw £11.00 fesul dystysgrif.  Gallwn ei ddanfon atoch trwy post ail ddosbarth.  Rydym yn cynnig gwasanaeth blaenoriaeth os oes angen y dystysgrif arnoch yn gynt. Gyda'n gwasanaeth blaenoriaeth, rydym yn anelu at gael y dystysgrif yn barod ar yr un diwrnod cyhyd â'ch bod yn cyflwyno cais erbyn 12.00 ganol dydd a chyhyd ag y gallwch ddarparu gwybodaeth gywir am y person. Pris y tystysgrif fydd £35.00 fesul dystysgrif. Gallwn ei ddanfon atoch trwy post dosbarth cyntaf.

I gael copi o dystysgrif partneriaeth sifil mae'n rhaid i chi ddweud wrthym

  • enwau a chyfeiriadau'r ddau berson yn y bartneriaeth sifil
  • dyddiad a lleoliad y bartneriaeth sifil.