Toglo gwelededd dewislen symudol

Copi o dystysgrifau geni, priodas, partneriaeth sifil a marwolaeth

Gallwch cael tysytysgrifau genedigaethau, marwolaethau, priodasau neu partneriaethau sifil a gafwyd yn Abertawe'n unig.

Sylwer nad oes angen i chi wneud apwyntiad os ydych yn gwneud cais am gopi o dystysgrif ac nid oes rhaid i chi roi rhoi prawf adnabod.

Os cafwyd mabwysiad cyfreithiol, gallwch gael y dystysgrif geni o'r General Register Office (Yn agor ffenestr newydd) yn unig.

Pa wybodaeth y bydd ei hangen arnaf wrth wneud cais am dystysgrif?

Genedigaethau

 • Enw'r person ar adeg yr enedigaeth
 • Dyddiad a lleoliad yr enedigaeth
 • Enw o leiaf un rhiant

Gwneud cais am gopi o dystysgrif geni ar-lein a thalu amdani Gwneud cais am gopi o dystysgrif geni ar-lein a thalu amdani

Marwolaethau

 • Enw'r person sydd wedi marw
 • Dyddiad a lleoliad y farwolaeth
 • Dyddiad geni neu oedran y person sydd wedi marw
 • Unrhyw wybodaeth arall e.e. cyfeiriad diwethaf/swydd/enw'r priod

Cyflwyno cais am gopi o dystysgrif marwolaeth a thalu amdani ar-lein Cyflwyno cais am gopi o dystysgrif marwolaeth a thalu amdani ar-lein

Priodasau

 • Enwau'r ddau berson yn y briodas
 • Dyddiad a lleoliad y briodas

Cyflwyno cais am gopi o dystysgrif priodas a thalu amdani ar-lein Cyflwyno cais am gopi o dystysgrif priodas a thalu amdani ar-lein

Partneriaeth sifil

 • Enwau a chyfeiriadau'r ddau berson yn y bartneriaeth sifil
 • Dyddiad a lleoliad y bartneriaeth sifil

Cyflwyno cais am gopi o dystysgrif partneriaeth sifil a thalu amdani ar-lein Cyflwyno cais am gopi o dystysgrif partneriaeth sifil a thalu amdani ar-lein

 

Sut gallaf wneud cais am dystysgrif, faint bydd yn ei chostio a pha mor hir bydd yn ei chymryd?

Ar-lein

Gallwch archebu tystysgrif ar-lein am ffi o £11.00 y dystysgrif. Bydd y cais yn cael ei brosesu o fewn 15 niwrnod gwaith.  Os ydych yn dewis i gael eich tystysgrif wedi ei bostio byddwn yn ei danfon trwy post ail ddosbarth.

Am ein gwasanaeth flaenoriaeth byddwn yn prosesu'r cais o fewn 24 awr.  Bydd y tystysgrif yn cael ei danfon trwy post dosbarth cyntaf.

Mae'r ffioedd ac amseri brosesu wedi eu gosod gan Swyddfa Gofrestru Gyffredinol Lloegr a Chymru.

Post

I wneud cais drwy'r post, gallwch anfon llythyr atom sy'n cynnwys yr wybodaeth berthnasol.

£11.00 yw cost pob tystysgrif.  Mae tystysgrifau'n cael ei danfon drwy post ail ddosbarth.  Os hoffech dderbyn eich tystysgrif drwy post dosbarth cyntaf, dylech amgáu amlen hunangyfeiriedig â stamp arni. Gallwch dalu â siec neu archeb bost, yn daladwy i 'Dinas a Sir Abertawe'.

Fel arfer, bydd ceisiadau drwy'r post eu prosesu o fewn 15 niwrnod gwaith o'u derbyn.

Gwasanaeth blaenoriaeth yr un diwrnod - £35.00 fesul tystysgrif.

Gallwn ond gyflwyno tystysgrifau hanes teulu fel blaenoriaeth os darperir yr union wybodaeth.

Tystysgrif i'w phostio - £11.00 fesul tystysgrif. Fel arfer, prosesir y ceisiadau hyn o fewn 15 niwrnod gwaith.  Bydd tystysgrifau yn cael eu danfon drwy post ail ddosbarth.

Dros y ffôn

Gallwch archebu tystysgrif dros y ffôn am £35.00 fesul tystysgrif. Byddwn yn cwblhau eich ffurflen gais dros y ffôn ac yn prosesu'ch taliad gyda cherdyn debyd neu gredyd.  Bydd y tystysgrif yn cael ei danfon allan drwy post dosbarth cyntaf.

Os byddwch yn ein ffonio erbyn 12.00pm, fel arfer byddwn yn anfon eich tystysgrif ar yr un diwrnod.

Cyflwyno cais am gopi o dystysgrif partneriaeth sifil a thalu amdani ar-lein

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon i ofyn am gopi o dystysgrif partneriaeth sifil.

Gwneud cais am gopi o dystysgrif geni ar-lein a thalu amdani

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon i ofyn am gopi o dystysgrif geni.

Cyflwyno cais am gopi o dystysgrif priodas a thalu amdani ar-lein

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon i ofyn am gopi o dystysgrif priodas.

Cyflwyno cais am gopi o dystysgrif marwolaeth a thalu amdani ar-lein

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon i ofyn am gopi o dystysgrif marwolaeth.
Close Dewis iaith