Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyflwyno cais am gopi o dystysgrif priodas a thalu amdani ar-lein

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon i ofyn am gopi o dystysgrif priodas.

Bydd ceisiadau am dystysgrifau yn cael eu prosesu o fewn 15 niwrnod gwaith.  Pris y dystysgrif yw £11.00 fesul dystysgrif.  Gallwn ei ddanfon atoch trwy post ail ddosbarth.  Rydym yn cynnig gwasanaeth blaenoriaeth os oes angen y dystysgrif arnoch yn gynt. Gyda'n gwasanaeth blaenoriaeth, rydym yn anelu at gael y dystysgrif yn barod ar yr un diwrnod cyhyd â'ch bod yn cyflwyno cais erbyn 12.00 ganol dydd a chyhyd ag y gallwch ddarparu gwybodaeth gywir am y person.

Pris y tystysgrif fydd £35.00 fesul dystysgrif. Gallwn ei ddanfon atoch trwy post dosbarth cyntaf.

Sylwer os buoch yn briod mewn eglwys, capel neu adeilad grefyddol yn Abertawe bydd y cofnod priodas dim ond gyda ni os yw gofrestr yr eglwys wedi ei lenwi a'i dosbarthu i ni.  Os nad yw'r cofnod gennym, byddwn yn eich hysbysu ac yn trefnu ad-daliad o'r ffi. Dylech wedyn cysylltu â'r eglwys neu y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol am gopi o'r dystysgrif.

I gael copi o dystysgrif priodas mae'n rhaid i chi ddweud wrthym

  • enwau'r ddau berson yn y briodas
  • dyddiad a lleoliad y briodas.
Close Dewis iaith