Toglo gwelededd dewislen symudol

Cais i weld darn o ffilm CCTV (ffurflen ar-lein)

Os ydych chi am wneud cwyn am ddefnydd y cyngor o'i gamerâu CCTV, defnyddiwch y ffurflen ar-lein hon.

Byddwch mor fanwl â phosib yn eich cwyn, er enghraifft, disgrifiwch leoliad y camera neu'r camerâu yr hoffech chi gwyno amdano/amdanynt fel ein bod ni'n gallu canfod pa adran sy'n gyfrifol amdanynt.

Ymdrinnir â'ch cwn o fewn 20 niwrnod gwaith gan swyddog sy'n gyfrifol am y system CCTV dan sylw. Os nad ydych yn fodlon ar eich ymateb, gallwch barhau â'ch cwyn drwy broses gwynion corfforaeathol y cyngor.

Sylwer nad yw'r cyngor yn gyfrifol am y systemau CCTV y mae trydydd partion yn berchen arnynt ac yn eu rheoli, megis cediwaid siop a pherchnogion tir preifat.

Close Dewis iaith