Toglo gwelededd dewislen symudol

Ceisiadau cynllunio

Arweiniad ar y broses ceisiadau cynllunio, gan gynnwys cyngor ar yr hyn i'w wneud cyn cyflwyno cais cynllunio, sut i gyflwyno neu newid eich cais a rhoi sylwadau ar geisiadau eraill.

Rhestrau ceisiadau cynllunio a phenderfyniadau wythnosol

Manylion yr holl geisiadau cynllunio cofrestredig ac y penderfynwyd arnynt ar gyfer y flwyddyn bresennol.

Oes angen caniatâd cynllunio arnaf?

Canfod a oes angen caniatâd cynllunio arnoch.

Gwasanaethau cyngor cyn cyflwyno cais cynllunio

Rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau y gallwch eu cyrchu cyn gwneud cais am ganiatâd cynllunio, o ymholiadau deiliaid tai cyffredinol i ymholiadau sy'n fwy penodol i wasanaeth, a chytundebau ar gyfer datblygiadau mwy.

Cyflwyno cais cynllunio

Sut i gyflwyno cais cynllunio.

Diwygio cais cynllunio

Diwygiwch gais cynllunio cyfredol neu cyflwynwch gynlluniau ar gyfer cais annilys.

Cyflwyno sylwadau ar gais cynllunio

Mae hawl gan unrhyw un i gyflwyno sylwadau am gais cynllunio.

Cytundeb is-adran 106 - rhwymedigaethau cynllunio

Gall cytundebau a rhwymedigaethau cynllunio Adran 106 ddylanwadu ar gynigion datblygu a'u heffaith ar y gymuned, a'u llywio.

Pwyllgor cynllunio

Mae rhagor o wybodaeth am bwyllgorau cynllunio yn Abertawe ar ein gwefan cynghorwyr, cyfarfodydd ac agendâu.

Ceisiadau cynllunio HMO

Gwybodaeth am HMOs (tŷ amlfeddiannaeth) a'u proses gynllunio.

Hysbysiad o geisiadau cynllunio

Hysbysiad cyfreithiol o geisiadau am ganiatâd cynllunio rydym wedi'u derbyn fel yr awdurdod cynllunio lleol.

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 28 Mehefin 2024