Chwilio'r wefan
English
question mark in circle

Oes angen caniatâd cynllunio arnaf?

Canfod a oes angen caniatâd cynllunio arnoch.

Ar 30 Medi 2013, newidiodd Llywodraeth Cymru y rheolau ynghylch yr angen am ganiatâd cynllunio ar gyfer gwaith ar dai annedd.

Mae'r rheolau hyn, yr Hawliau Datblygu a Ganiateir, yn nodi'r amodau a'r cyfyngiadau sy'n rheoli estyniadau ac addasiadau i'ch cartref a gwaith arall o fewn cwrtil eich eiddo, megis codi tai allan a darparu arwyneb caled.

O ganlyniad i'r newidiadau, mae'n bosib na fydd angen caniatâd cynllunio ar gyfer rhai mathau o waith bellach, ond efallai y bydd angen caniatâd cynllunio ar fathau eraill o waith a oedd yn cael eu caniatáu o'r blaen.  Nid yw'r newidiadau'n ôl-weithredol, felly ni fydd y rheolau'n berthnasol i ddatblygiadau a ddechreuodd cyn 30 Medi 2013.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyngor ar Hawliau Datblygu a Ganiateir i Ddeiliaid TaiYn agor mewn ffenest newydd

Mae rhagor o arweiniad ar yr angen am ganiatâd cynllunio ar gael drwy'r ddolen hon - Y Porth Cynllunio - Yr Adran GyfarwyddydYn agor mewn ffenest newydd 

Gallwch gyflwyno cais am Dystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Arfaethedig, dogfen gyfreithiol a fydd yn cadarnhau'n ysgrifenedig a oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer datblygiad arfaethedig. Gellir cyflwyno cais drwy'r ddolen hon - Y Porth Cynllunio - Yr Adran CeisiadauYn agor mewn ffenest newydd.  Neu gallwch lawrlwytho ffurflenni drwy ddewis Dinas a Sir Abertawe yn: Porth Cynllunio - Fy Ngheisiadau CynllunioYn agor mewn ffenest newydd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM