Chwilio'r wefan
English
Pencil in a box

Ffïoedd cyrsiau a chofrestru Dysgu Gydol Oes

Manylion sut, ble a phryd i gofrestru.

Am ragor o wybodaeth neu gymorth i gofrestru, gallwch ymweld a ni yn yr ardal derbynfa'r Ganolfan Ddinesig, o ddydd Llun i ddydd Gwener, 10.00am - 12.30pm yn ystod wythnos yr 2 o Fedi.

Apply online welsh button

Ffïoedd

Cwrs math

Ffi llawn

Ffi consesiwn (os ydych chi'n derbyn budd-dal prawf modd)

10 wythnos - 2 awr yr wythnos cyrsiau£69£48
10 wythnos - 4 awr bob pythefnos Caligraffeg£69£48
12 wythnos - 2 awr yr wythnos Dyfliwiau£82£57
10 wythnos - 1.5 awr yr wythnos Ioga a Ymwybyddiaeth Ofalgar£51£35
10 wythnos - Gweithai TG£21 bob hanner tymor (5 wythnos)£15 bob hanner tymor
10 wythnos - 2 awr yr wythnos cwrs TG Cam 1, 2 neu 3Dim ffiDim ffi
Sesiynau Dysgu TeuluolDim ffiDim ffi
Sesiynau Sgiliau HanfodolDim ffiDim ffi

 

Sut i dalu

Rhaid talu holl ffïoedd y cwrs pan fyddwch yn cofrestru. Gallwch dalu gydag arian parod neu gerdyn debyd/credyd. Mae gostyngiadau ar gael i bobl sy'n derbyn y budd-daliadau canlynol (y pris gostyngedig yw 50% oddi ar y pris llawn):

  • Cymhorthdal Incwm a Lwfans Ceisio Gwaith
  • Credyd Treth Gwaith
  • Credyd Treth Plant
  • Credyd Pensiwn
  • Budd-dal Tai a Gostyngiad Treth y Cyngor
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
  • Credyd Cynhwysol

Bydd rhaid i chi ddangos prawf o'r budd-daliadau wrth gofrestru neu fel arall ni fyddwch yn gymwys am unrhyw gonsesiynau a rhaid i chi dalu cost lawn y cwrs.  

Bydd dosbarthiadau nad ydynt yn ymarferol yn cael eu canslo neu rhoddir gostyngiad yn ôl disgresiwn rheolwr y gwasanaeth. Rhaid i fyfyrwyr ddod â'u deunyddiau, eu cynhwysion, eu llyfrau a'u deunydd ysgrifennu eu hunain.

Cedwir yr hawl i wrthod mynediad i ddosbarthiadau â galw uchel.

Ar gyfer coginio, codir tâl bach am y sesiynau rhagflas.

Presenoldeb

Gall absenoldeb heb esboniad arwain at gynnig eich lle i fyfyriwr arall.

Ad-daliadau

Os bydd y Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes yn canslo dosbarth neu'n symud grŵp i ddiwrnod, amser neu leoliad gwahanol ac mae hyn yn annerbyniol, ad-delir y ffir gofrestru'n llawn.  Ar wahân i'r amgylchiadau hyn, ni fydd y Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes fel arfer yn rhoi ad-daliadau. Codir ffi weinyddu ar gyfer ad-daliadau. 

PDF Document Polisi ad-dalu (PDF, 94KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM