Toglo gwelededd dewislen symudol

Addysg i oedolion - Dysgu Gydol Oes

Newyddion da! Bydd yr holl ddosbarthiadau AM DDIM ar gyfer tymor y gwanwyn 2024.

Bydd y cyfnod cofrestru ar-lein ar gyfer tymor y gwanwyn yn agor mewn 2 gam:

Dydd Llun 4 Rhagfyr 2023 am 9.30am ar gyfer y meysydd pwnc canlynol:

Celf a chrefft
TG a llythrennedd digidol
Iechyd a lles
Gwniadwaith a gwneud dillad

Dydd Llun 11 Rhagfyr 2023 am 9.30am ar gyfer:

Cerddoriaeth ac iaith (gan gynnwys ysgrfiennu creadigol)
Trefnu blodau a blodeurwiaeth
Coginio a hylendid bwyd
Ymarferol

Gweler y rhestr o'n cyrsiau ar gyfer y gwanwyn i gael manylion

Oes angen help arnoch i fynd ar-lein? Mae ein tîm yn cynnig help i chi neu eich ffrindiau a'ch teulu i fynd ar-lein  Cysylltwch â ni i ofyn am alwad yn ôl

Darganfyddwch ein hamrywiaeth o gyrsiau newydd AM DDIM

Bydd yr holl ddosbarthiadau AM DDIM ar gyfer tymor y gwanwyn 2024.

Cyrsiau Dysgu Gydol Oes

Bydd y cyfnod cofrestru ar-lein ar gyfer tymor y gwanwyn yn agor mewn 2 gam: Dydd Llun 4 Rhagfyr 2023 ac Dydd Llun 11 Rhagfyr 2023.

Cyrsiau Dysgu Gydol Oes

Bydd pob dosbarth AM DDIM ar gyfer tymor yr hydref 2023.

Ffïoedd cyrsiau a chofrestru Dysgu Gydol Oes

Bydd yr holl ddosbarthiadau AM DDIM ar gyfer tymor y gwanwyn 2024.

Cyngor ac arweiniad ar addysg oedolion

Gwasanaeth arweiniad am ddim i oedolion.

Dysgu Teuluol a Sgiliau Hanfodol

Gwella eich fathemateg, Saesneg, sgiliau Technoleg Gwybodaeth a ragolygon gwaith.

Sut y bydd eich data'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru

Mae'n ofynnol bod pob dysgwr sydd eisoes yn dysgu yn gweld Hysbysiad Preifatrwydd Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru, a'i fod yn cael ei ddangos yn ystod y broses ymrestru.

Tîm Dysgu Gydol Oes

Manylion cyswllt.

Cymorth i fynd ar-lein

Angen cymorth i fynd ar-lein? Gwnewch gais am alwad ac fe allwn ni eich cynorthwyo chi.
Close Dewis iaith