Chwilio'r wefan
English
Open book

Addysg i oedolion - Dysgu gydol oes

Cyrsiau Addysg i Oedolion yn Abertawe.

Cael eich ysbrydoli a rhoi cynnig ar rywbeth newydd!

Mae rhaglen Dysgu Gydol Oes mis Medi yn llawn cyrsiau cyffrous. Dysgu rhywbeth newydd, bod yn greadigol, gwella eich iechyd, eich lles, eich sgiliau neu'ch rhagolygon swydd; i gyd wrth fwynhau ochr gymdeithasol dysgu oedolion.

Rydym yn darparu cyfleoedd dysgu hygyrch mewn lleoliadau cymunedol ar gyfer oedolion sy'n dysgu (16+) ac yn gweithio i wella a gwella eu sgiliau a'u rhagolygon cyflogaeth. Fel aelod o Bartneriaeth Ddysgu Abertawe, rydym yn falch o gynnig amrywiaeth o raglenni di-alwedigaethol ledled Abertawe, gan ategu'r amrywiaeth o gyrsiau a gynlluniwyd gan ein partneriaid yn y sectorau addysg bellach, addysg uwch a gwirfoddol, i ddarparu llwybrau dilyniant i ddysgwyr.

Am ragor o wybodaeth neu gymorth i gofrestru, gallwch ymweld a ni yn yr ardal derbynfa'r Ganolfan Ddinesig, o ddydd Llun i dydd Gwener, 10.00am - 12.30pm yn ystod wythnos yr 2il o Fedi.

 

facebook

Powered by flickr embed.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM