Chwilio'r wefan
English
Open book

Addysg i oedolion - Dysgu gydol oes

Cyrsiau Addysg i Oedolion yn Abertawe.

Fel aelod o Bartneriaeth Ddysgu Abertawe, rydym yn falch o fedru cynnig amrywiaeth o raglenni analwedigaethol ar draws ardal Abertawe, i gyd-fynd a'r llu o gyrsiau a drefnir gan ein partneriaid yn y Sectorau Addysg Bellach, Addysg Uwch a Gwirfoddol.  

Rydym yn darparu cyfleoedd dysgu hygyrch yn y gymuned i oedolion (16+) sy'n ddysgwyr ac yn gweithio i wella'u sgiliau cyflogaeth a'u cyfleoedd cyflogaeth. Rydym hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â darparwyr eraill drwy ychwanegu at eu darpariaeth a chreu llwybrau cynnydd i ddysgwyr.

facebook

Powered by flickr embed.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM