Toglo gwelededd dewislen symudol

Hoffech chi ofyn cwestiwn i Aelod y Cabinet

Mae'r tîm craffu'n cynnal sesiynau holi ac ateb rheolaidd ag Aelodau Cabinet.

Mae croeso i aelodau'r cyhoedd gyfrannu at y sesiynau hyn.

Os hoffech chi ofyn cwestiwn i unrhyw aelod o'r Cabinet, oherwydd pryder, llenwch y ffurflen isod. Sicrhewch eich bod yn clicio 'cyflwyno' ar waelod y dudalen pan fyddwch wedi'i chwblhau.

Os yw'ch cwestiwn yn ymwneud â chyfarfod craffu sydd ar ddod, caiff ei anfon at y Cynghorydd sy'n cadeirio'r cyfarfod hwnnw ac ymdrinnir ag ef yn ystod y cyfarfod hwnnw. Os nad yw'ch cwestiwn yn ymwneud â chyfarfod penodol, caiff ei anfon yn uniongyrchol at yr Aelod Cabinet er mwyn iddo ddarparu ateb ysgrifenedig. Bwriadwn roi gwybod i chi sut byddwn yn ymdrin â'ch cwestiwn o fewn 10 niwrnod gwaith.

Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 02 Mai 2024