Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyflogaeth plant

Os yw eich plentyn am gael gwaith rhan-amser cyflogedig tra'i fod yn dal yn yr ysgol mae sawl rheol yn berthnasol.

Mae'r gofynion cyfreithiol hyn yn sicrhau bod y bobl ifanc yn cael eu cofrestru'n gywir ac nad ydynt yn ymgymryd â gwaith a allai niweidio eu hiechyd, eu rhoi mewn perygl corfforol na chael effaith wael ar eu haddysg.

Y dyddiad swyddogol ar gyfer gadael yr ysgol yw dydd Gwener olaf mis Mehefin yn y flwyddyn ysgol pan fydd y disgybl yn 16 oed. Cyn y dyddiad hwn gall pobl ifanc rhwng 13 a 16 oed gyflwyno cais am drwydded waith ar gyfer unrhyw waith rhan-amser cyflogedig. Mae'n rhaid cwblhau ffurflen gais a'i llofnodi gan y rhieni a'r cyflogwr.

Os yw'r math o waith yn addas a bod yr oriau gweithio o fewn y terfynau penodol, bydd trwydded waith yn cael ei rhoi.

Am wybodaeth bellach a ffurflen gais gallwch glicio ar y dogfennau ar ochr-dde y dudalen hon neu fel arall gallwch gysylltu a'r child.employment@abertawe.gov.uk.

Cyflogaeth plant - y weithdrefn ymgeisio

Cyn cyflogi plentyn, mae'n rhaid i'r cyflogwr anfan hysbysiad ysgrifenedig i'r Awdurdod Lleol gan ddefnyddio ffuflen gais am drwydded gyflogaeth.

Swyddog Cyflogaeth Plant

Enw
Jonathan Martin / Lindsay Jones
Teitl y Swydd
Swyddog Cyflogaeth Plant
Rhif ffôn
01792 637648