Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyllideb gymunedol cynghorwyr

Mae gan bob cynghorydd gyllideb i'w gwario ar brosiectau er budd y cymunedau yn eu ward.

Dyma'r swm y mae pob cynghorydd wedi'i dderbyn bob blwyddyn i'w wario ar brosiectau yn ei ward:

Cyllideb gymunedol cynghorwyr
BlwyddynDyraniad
2020/2021£10,000
2019/2020£10,000
2018/2019£10,000
2017/2018£10,000
2016/2017£9,388
2015/2016£9,388
2014/2015£3,000
2013/2014£3,000
2012/2013£1,000

Gallwch weld yr hyn y gwariwyd y cyllidebau arno yn y tudalen we isod.

Mae rhai cynghorwyr yn dewis cyfuno'u cyllidebau, felly byddwch yn gweld un daenlen fesul ward. Mae eraill yn ei defnyddio'n unigol gyda sawl taenlen fesul ward.

Close Dewis iaith