Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynghorwyr

Mae 75 o gynghorwyr etholedig o amrywiaeth o grwpiau gwleidyddol sy'n gwneud penderfyniadau'r cyngor, gan gytuno ar bolisïau a blaenoriaethau gwario.

Etholir pob Cynghorydd i gynrychioli ardal benodol (Ward Etholiadol). Bydd yn gweithredu ar ran y gymuned, gan wneud penderfyniadau ar wasanaethau lleol, cyllidebau a lefel gyffredinol gwasanaethau'r cyngor. 

Eich cynghorwyr

Mae'r adran hon yn darparu gwybodaeth am eich cynghorydd lleol gan gynnwys manylion cyswllt, treuliau cynghorwyr, trefn wleidyddol y cyngor, portffolios y cabinet, cynghorwyr sy'n Hyrwyddo a rhestr o gynghorwyr sy'n gadeiryddioni Is-gadeiryddion.

Aelodau'r Cabinet

Mae'r Cabinet yn cynnwys Arweinydd y Cyngor a'r Cynghorwyr y maent yn eu penodi'n Aelodau'r Cabinet.

Cyfansoddiad Gwleidyddol y Cyngor

Cyfansoddiad gwleidyddol y cyngor ar 28 Mehefin 2024. Rheolir y cyngor gan y Grŵp Lafur.

Cynghorwyr Hyrwyddo

Dewisir y Cynghorwyr Hyrwyddo gan Arweinydd y Cyngor.

Llawlyfr i Gynghorwyr

Mae'r Llawlyfr i Gynghorwyr yn darparu dogfen arweiniol gynhwysfawr i gynghorwyr. Rhennir y llawlyfr yn bedair adran: Gwybodaeth Ariannol, Gwasanaethau Cefnogi a ddarperir gan Swyddfa'r Cabinet a'r Gwasanaethau Democrataidd, Protocolau a Disgrifiadau Rôl.

Cod Ymddygiad Cynghorwyr

Mae'r fframwaith yn amlinellu sut mae'r cyngor yn gweithredu a sut caiff penderfyniadau eu gwneud, ynghyd â'r gweithdrefnau sydd ar waith er mwyn sicrhau bod penderfyniadau a gweithrediadau'n effeithlon, yn eglur ac yn atebol i bobl leol.

Polisi Lwfansau TGCh Cynghorwyr

Mae 3 math o Lwfans TGCh ar gael i Gynghorwyr/Aelodau Cyfetholedig. Cânt eu diffinio yn eu hadrannau perthnasol yn y polisi hwn.

Byddwch yn Gynghorydd

Mae cynghorwyr yn cael eu hethol gan y gymuned maent yn ei chynrychioli er mwyn penderfynu sut y dylai'r Cyngor roi ei amrywiaeth o weithgareddau ar waith.

Gwasanaethau Democrataidd - manylion cyswllt

Enw
Gwasanaethau Democrataidd - manylion cyswllt
Rhif ffôn
01792 636923

Swyddfa'r Cabinet - manylion cyswllt

Enw
Swyddfa'r Cabinet - manylion cyswllt
Rhif ffôn
01792 636141

Etholiadau a phleidleisio

Mae swyddfa'r Gwasanaethau Etholiadol yn goruchwylio cynnal etholiadau ar gyfer Dinas a Sir Abertawe. Maent hefyd yn gyfrifol am reoli'r Gofrestr Etholiadol.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 21 Mehefin 2022