Chwilio'r wefan
English

Anfonwyd e-bost at breswylwyr er mwyn iddynt gadarnhau pwy sy'n byw yn eu heiddo, a hynny at bwrpas y canfasio blynyddol ar gyfer y Gofrestr Etholiadol.

Mae'r e-bost yn ddilys a bydd yn dod o'r cyfeiriad e-bost hwn, elections@swansea.gov.uk. Mae'n ddiogel i glicio ar y ddolen, rydym yn eich annog i wneud hynny.

icons

Etholiadau a Phleidleisio

Mae swyddfa'r Gwasanaethau Etholiadol yn goruchwylio cynnal etholiadau ar gyfer Dinas a Sir Abertawe. Maent hefyd yn gyfrifol am reoli'r Gofrestr Etholiadol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM