Toglo gwelededd dewislen symudol

Etholiadau a phleidleisio

Mae swyddfa'r Gwasanaethau Etholiadol yn goruchwylio cynnal etholiadau ar gyfer Dinas a Sir Abertawe. Maent hefyd yn gyfrifol am reoli'r Gofrestr Etholiadol.

Twitter icon - round,  50 x 50 pixels@DemAbertawe

Cofrestru i Bleidleisio

Mae'r ddolen hon yn mynd â chi'n syth i wefan Gov.uk er mwyn i chi gofrestru i bleidleisio.

Ble mae fy ngorsaf bleidleisio?

Bydd yr orsaf bleidleisio ddynodedig yn cael ei nodi ar eich cerdyn pleidleisio neu fel arall gallwch ddefnyddio ein chwiliad côd post.

Sut ydw i'n pleidleisio?

Paratowch i fwrw pleidlais ym mis Mai.

Arolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer Abertawe - argymhellion terfynol

Mae proses wedi bod ar waith yng Nghymru dros y pedair blynedd diwethaf i edrych ar drefniadau etholiadol y 22 o brif awdurdodau lleol.

Arolwg Seneddol 2023 - Cynigion Cychwynnol

Cynhelir Arolwg 2023 o Etholaethau Seneddol yn unol â Deddf Etholaethau Seneddol 1986 (fel y'i diwigiwyd).

Canlyniadau etholiad

Canlyniadau mathau amrywiol o etholiadau.

Bod yn Gynghorydd

Mae cynghorwyr yn cael eu hethol gan y gymuned maent yn ei chynrychioli er mwyn penderfynu sut y dylai'r Cyngor roi ei amrywiaeth o weithgareddau ar waith.

Cofrestru Etholiadol i Fyfyrwyr

Fel myfyriwr, gallwch gofrestru yn eich cyfeiriad yn ystod y tymor ac yn y cyfeiriad rydych yn byw ynddo y tu allan i'r tymor.

Sut yr ydym yn trin eich data personol

Sut rydym yn trafod eich gwybodaeth yn y Gwasanaethau Etholiadol.