Toglo gwelededd dewislen symudol

Etholiadau a phleidleisio

Mae swyddfa'r Gwasanaethau Etholiadol yn goruchwylio cynnal etholiadau ar gyfer Dinas a Sir Abertawe. Maent hefyd yn gyfrifol am reoli'r Gofrestr Etholiadol.

Canlyniadau etholiad

Canlyniadau mathau amrywiol o etholiadau.

Sut ydw i'n pleidleisio?

Yn y DU, gallwch fwrw pleidlais mewn tair ffordd wahanol.

Cyhoeddi Cofrestr Etholwyr Ddiwygiedig

Bydd y gofrestr ddiwygiedig yn cynnwys newidiadau i ffiniau wardiau a dosbarthiadau pleidleisio a weithredir yn unol â Gorchymyn Dinas a Sir Abertawe (Trefniadau Etholiadol) 2021.

Y Gofrestr Etholiadol

Mae'r gofrestr etholiadol yn rhestru enwau a chyfeiriadau pawb sydd wedi cofrestru i bleidleisio mewn etholiadau cyhoeddus.

Cofrestru Etholiadol i Fyfyrwyr

Fel myfyriwr, gallwch gofrestru yn eich cyfeiriad yn ystod y tymor ac yn y cyfeiriad rydych yn byw ynddo y tu allan i'r tymor.

Arolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer Abertawe - argymhellion terfynol

Mae proses wedi bod ar waith yng Nghymru dros y pedair blynedd diwethaf i edrych ar drefniadau etholiadol y 22 o brif awdurdodau lleol.

Arolwg Seneddol 2023 - Cynigion Cychwynnol

Cynhelir Arolwg 2023 o Etholaethau Seneddol yn unol â Deddf Etholaethau Seneddol 1986 (fel y'i diwigiwyd).

Ble mae fy ngorsaf bleidleisio?

Bydd yr orsaf bleidleisio ddynodedig yn cael ei nodi ar eich cerdyn pleidleisio neu fel arall gallwch ddefnyddio ein chwiliad côd post.

Sut yr ydym yn trin eich data personol

Sut rydym yn trafod eich gwybodaeth yn y Gwasanaethau Etholiadol.

Pryniannau'r Gofrestr Etholiadol

Gall etholwyr brynu'r gofrestr agored.

Map wardiau

Dewch o hyd i'ch ward leol.
Close Dewis iaith