Toglo gwelededd dewislen symudol

Etholiadau a phleidleisio

Mae swyddfa'r Gwasanaethau Etholiadol yn goruchwylio cynnal etholiadau ar gyfer Dinas a Sir Abertawe. Maent hefyd yn gyfrifol am reoli'r Gofrestr Etholiadol.

Mae angen ID ffotograffig er mwyn pleidleisio

Bydd angen i bleidleiswyr yng Nghymru ddangos ID ffotograffig er mwyn pleidleisio mewn gorsafoedd pleidleisio ar gyfer rhai etholiadau.

Newidiadau i bleidleisio drwy'r post a thrwy ddirprwy

Byddwch yn ymwybodol o newidiadau sydd bellach ar waith os ydych yn ystyried gwneud cais i bleidleisio drwy'r post neu os ydych yn ystyried penodi rhywun i bleidleisio ar eich rhan (a elwir yn bleidlais drwy ddirprwy).

Sut ydw i'n pleidleisio?

Yn y DU, gallwch fwrw pleidlais mewn tair ffordd wahanol.

Canlyniadau etholiad

Canlyniadau mathau amrywiol o etholiadau.

Cofrestru Etholiadol i Fyfyrwyr

Fel myfyriwr, gallwch gofrestru yn eich cyfeiriad yn ystod y tymor ac yn y cyfeiriad rydych yn byw ynddo y tu allan i'r tymor.

Ble mae fy ngorsaf bleidleisio?

Bydd yr orsaf bleidleisio ddynodedig yn cael ei nodi ar eich cerdyn pleidleisio neu fel arall gallwch ddefnyddio ein chwiliad côd post.

Y Gofrestr Etholiadol

Mae'r gofrestr etholiadol yn rhestru enwau a chyfeiriadau pawb sydd wedi cofrestru i bleidleisio mewn etholiadau cyhoeddus.

Arolwg Cymunedol Abertawe 2023

Mae'r Comisiwn yn cynnal Arolwg Cymunedol o ardal Prif Gyngor Abertawe.

Byddwch yn Gynghorydd

Mae cynghorwyr yn cael eu hethol gan y gymuned maent yn ei chynrychioli er mwyn penderfynu sut y dylai'r Cyngor roi ei amrywiaeth o weithgareddau ar waith.

Sut yr ydym yn trin eich data personol

Sut rydym yn trafod eich gwybodaeth yn y Gwasanaethau Etholiadol.

Pryniannau'r Gofrestr Etholiadol

Gall etholwyr brynu'r gofrestr agored.

Map wardiau

Dewch o hyd i'ch ward leol.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 04 Gorffenaf 2024