Chwilio'r wefan
English
Bucket and spade

Cytiau traeth Bae Langland

Gwnewch gais am gwt traeth yn Langland ar gyfer tymor 2020/2021.

Mae'r ceisiadau ar gau.

Mae galw mawr am y cytiau, felly rydym yn cyfyngu pob cartref yn Ninas a Sir Abertawe i un cais y tymor - mae angen prawf o'ch cyfeiriad.

Rhentu yn ystod 2020/2021

Ebrill 2020 - Ionawr 2021 (10 mis) - cost rhentu'n £1,450  

Ebrill, Mehefin ac Awst 2020 (3 mis) - cost rhentu'n £495   

Mai, Gorffennaf a Medi 2020 (3 mis) - cost rhentu'n £495      

Hydref 2020 - Ionawr 2021 (4 mis) - cost rhentu'n £345 

Sylwer:

  • Ni chyflenwir trydan neu ddŵr i'r cytiau dydd hyn
  • Nid yw ffïoedd parcio ceir yn gynwysedig yn ffi rhentu'r cwt

Nid oes gwasanaethydd yn bresennol yn Langland yn ystod y tymor. Dylid rhoi gwybod am unrhyw broblemau gyda'r cytiau naill ai drwy ffonio swyddfa Knab Rock ar 01792 363705 neu Neuadd y Ddinas ar 01792 635973.

Beth sy'n digwydd pan fyddaf yn gwneud cais?

Rydym yn dyrannu'r cytiau ym mis Mawrth, a gwneir hyn trwy dynnu rhifau ar hap (ni allwch gadw'ch cwt). Os ydych yn llwyddiannus, byddwn yn rhoi gwybod i chi trwy e-bost a fydd yn cynnwys dolen i wneud eich taliad.

Rhaid derbyn taliad llawn 4 wythnos cyn casglu'r allweddi. Bydd methu â thalu yn arwain at ddyrannu eich cwt i ymgeisydd arall.

Mae ceisiadau'n cau am 5.00pm, 6 Chwefror 2020.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM