Toglo gwelededd dewislen symudol

Awdurdodau Cyfrifol mewn perthynas â Deddf Gamblo 2005

Os ydych yn gwneud cais ar gyfer Deddf Gamblo 2005 yna rhaid i chi hefyd anfon copi o'r cais at bob un o'r Awdurdodau Cyfrifol canlynol

1. Prif Swyddog yr Heddlu:

Heddlu De Cymru
At Sylw'r Adran Drwyddedu
Gorsaf Heddlu Ganolog Abertawe
Grove Place
Abertawe
SA1 5EA

Ffôn: 01792 562707

2. Awdurdod Tân:

Swyddog Trwyddedu
Ardal Reoli Abertawe
Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru
Sway Road
Treforys
Abertawe
SA6 6JA

Ffôn: 0870 6060699

3. Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi:

Uned Gofrestru Genedlaethol Tollau Tramor a Chartref
Portcullis House
21 India Street
G2 4PZ

Ffôn: 0300 200 3700

4. Iechyd yr Amgylchedd:

Gwasanaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd
Cyfarwyddiaeth Lleoedd
Canolfan Ddinesig
Oystermouth Road
Abertawe
SA1 3SN

Ffôn: 01792 635600

5. Y Comisiwn Gamblo:

Victoria Square House
Victoria Square
Birmingham
B2 4BP

Ffôn: 0121 230 6666

6. Adran Gorfodi'r Awdurdod Cynllunio Lleol:

Y Gwasanaethau Cynllunio
Cyfarwyddiaeth Lleoedd
Canolfan Ddinesig
Oystermouth Road
Abertawe
SA1 3SN

Ffôn: 01792 635692

7. Amddiffyn Plant:

Prif Swyddog dros Ddiogelu
Perfformiad a Diogelu Ansawdd
Perfformiad ac Ansawdd
Blwch Post 685
Abertawe
SA1 4PE

Ffôn: 01792 636000

Close Dewis iaith