Toglo gwelededd dewislen symudol

Digwyddiadau amgylcheddol - Gorffennaf

Oxwich Bay with signpost.

Digwyddiad cymunedol Achub Gwenoliaid Duon Abertawe 2024 - Mount Pleasant

1 Gorffennaf, 8.00pm - 10.00pm

Primrose Hill, Mount Pleasant, Abertawe SA1 6EL
What3words: ///maker.loved.cloth

Wyddech chi eich bod yn bwy mewn ardal lle ceir cryn dipyn o wenoliaid duon? Ymunwch â ni i ddathlu gwenoliaid duon gyda'r hwyr - bydd gennym stondin ar stryd gyfagos.

Gallwch glywed am brosiect achub gwenoliaid duon Abertawe ('Saving Swansea's Swifts') sydd â'r nod o warchod ein haderyn lleol poblogaidd sydd mewn perygl. Gallwch ymuno â ni hefyd ar dro machlud haul i chwilio am wenoliaid duon (yn dechrau am 9pm).

Does dim angen cadw lle - dewch draw a dewch â'ch teulu a'ch ffrindiau!

 • Rhaid i blant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
 • Yn ddibynnol ar y tywydd

Mae Saving Swansea's Swifts yn brosiect Cymdeithas Adaregol Gŵyr a gefnogir gan Gyngor Abertawe.

Gwefan y prosiect: https://www.gowerbirds.org.uk/saving-swanseas-swifts/

I ofyn cwestiynau am ymgyrch Saving Swansea's Swifts, e-bostiwch: swanseaswifts@gmail.com

 

Digwyddiad cymunedol Achub Gwenoliaid Duon Abertawe 2024 - Gorseinon

4 Gorffennaf, 8.00pm - 10.00pm

16 Bryn-Amlwg Road, Gorseinon, Abertawe SA4 4UZ (ar gornel Bryneithin Road a Bryn-Amlwg Road)
What3words: /// tributes.carver.swing

Wyddech chi eich bod yn bwy mewn ardal lle ceir cryn dipyn o wenoliaid duon? Ymunwch â ni i ddathlu gwenoliaid duon gyda'r hwyr - bydd gennym stondin ar stryd gyfagos.

Gallwch glywed am brosiect achub gwenoliaid duon Abertawe ('Saving Swansea's Swifts') sydd â'r nod o warchod ein haderyn lleol poblogaidd sydd mewn perygl. Gallwch ymuno â ni hefyd ar dro machlud haul i chwilio am wenoliaid duon (yn dechrau am 9pm).

Does dim angen cadw lle - dewch draw a dewch â'ch teulu a'ch ffrindiau!

 • Rhaid i blant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
 • Yn ddibynnol ar y tywydd

Mae Saving Swansea's Swifts yn brosiect Cymdeithas Adaregol Gŵyr a gefnogir gan Gyngor Abertawe.

Gwefan y prosiect: https://www.gowerbirds.org.uk/saving-swanseas-swifts/

I ofyn cwestiynau am ymgyrch Saving Swansea's Swifts, e-bostiwch: swanseaswifts@gmail.com

 

 

Digwyddiad cymunedol Achub Gwenoliaid Duon Abertawe 2024 - Plas-marl

8 Gorffennaf, 8.00pm - 10.00pm

23 Davis Street, Plas-marl, Abertawe SA6 8LF (ar bwys y lle chwarae)
What3words: ///oasis.soils.voting

Wyddech chi eich bod yn bwy mewn ardal lle ceir cryn dipyn o wenoliaid duon? Ymunwch â ni i ddathlu gwenoliaid duon gyda'r hwyr - bydd gennym stondin ar stryd gyfagos.

Gallwch glywed am brosiect achub gwenoliaid duon Abertawe ('Saving Swansea's Swifts') sydd â'r nod o warchod ein haderyn lleol poblogaidd sydd mewn perygl. Gallwch ymuno â ni hefyd ar dro machlud haul i chwilio am wenoliaid duon (yn dechrau am 9pm).

Does dim angen cadw lle - dewch draw a dewch â'ch teulu a'ch ffrindiau!

 • Rhaid i blant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
 • Yn ddibynnol ar y tywydd

Mae Saving Swansea's Swifts yn brosiect Cymdeithas Adaregol Gŵyr a gefnogir gan Gyngor Abertawe.

Gwefan y prosiect: https://www.gowerbirds.org.uk/saving-swanseas-swifts/

I ofyn cwestiynau am ymgyrch Saving Swansea's Swifts, e-bostiwch: swanseaswifts@gmail.com

 

 

Diwrnod tasgau cadwraeth

10 Gorffennaf, 10.00am - 2.00pm

Cwrdd y tu allan i Ganolfan Cefn Gwlad Coed yr Esgob, Caswell Road, Caswell, Abertawe SA3 3BN

Ymunwch â ni yng Ngwarchodfa Natur Leol hardd Coed yr Esgob i helpu gydag ambell dasg rheoli cynefin. Byddwn yn cael gwared ar rai rhywogaethau anfrodorol a goresgynnol er mwyn caniatáu i rywogaethau eraill ffynnu!

Rhowch wybod i ni os ydych yn dod: https://www.ticketsource.co.uk/wellbeingandsafeguarding/t-yakjdlj

 

Digwyddiad cymunedol Achub Gwenoliaid Duon Abertawe 2024 - Sgeti

10 Gorffennaf, 8.00pm - 10.00pm

15 Queens Road, Sgeti, Abertawe SA2 0SD (gardd flaen)
What3words: ///spices.modern.save

Wyddech chi eich bod yn bwy mewn ardal lle ceir cryn dipyn o wenoliaid duon? Ymunwch â ni i ddathlu gwenoliaid duon gyda'r hwyr - bydd gennym stondin ar stryd gyfagos.

Gallwch glywed am brosiect achub gwenoliaid duon Abertawe ('Saving Swansea's Swifts') sydd â'r nod o warchod ein haderyn lleol poblogaidd sydd mewn perygl. Gallwch ymuno â ni hefyd ar dro machlud haul i chwilio am wenoliaid duon (yn dechrau am 9pm).

Does dim angen cadw lle - dewch draw a dewch â'ch teulu a'ch ffrindiau!

 • Rhaid i blant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
 • Yn ddibynnol ar y tywydd

Mae Saving Swansea's Swifts yn brosiect Cymdeithas Adaregol Gŵyr a gefnogir gan Gyngor Abertawe.

Gwefan y prosiect: https://www.gowerbirds.org.uk/saving-swanseas-swifts/

I ofyn cwestiynau am ymgyrch Saving Swansea's Swifts, e-bostiwch: swanseaswifts@gmail.com

 

Daith dywys ystlumod 

23 Gorffennaf, 8.45pm - 10.30pm

Canolfan Gymunedol Parc Llewelyn, Trewyddfa Terrace, Treforys, Abertawe SA6 8PB

Dan arweiniad Aaron Davies a Evelyn Gruchala - aelodau Grŵp Ystlumod Morgannwg

Bydd y noson yn dechrau'r tu mewn gyda chyflwyniad bach i ystlumod ac arddangosiad o sut i ddefnyddio synhwyrydd ystlumod. Byddwn yn defnyddio synwyryddion ystlumod i ddod o hyd i ystlumod yn yr ardal a'u hadnabod. Mae'r tro hwn yn cynnig cyfle i ddysgu ychydig mwy am y creaduriaid hynod ddiddorol a swil hyn.

 • Dewch â thortsh 
 • Ni ellir gwarantu y byddwn yn gweld ystlumod gan eu bod yn anifeiliaid gwyllt ond croeswch eich bysedd! 
 • Gwisgwch ddillad priodol ar gyfer y tywydd a'r tir
 • Rhaid i blant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
 • Mae'r digwyddiad yn addas i blant 8+ oed
 • Yn ddibynnol ar y tywydd

Rhaid cadw lle: https://www.ticketsource.co.uk/wellbeingandsafeguarding/t-rpyqaoz

 


Sylwer bod gwybodaeth am ddigwyddiadau a gynhelir gan sefydliadau eraill yn cael ei chyhoeddi'n ddidwyll ac ni all Cyngor Abertawe fod yn gyfrifol am anghywirdebau.

Close Dewis iaith