Toglo gwelededd dewislen symudol

Digwyddiadau amgylcheddol - Gorffennaf

Oxwich Bay with signpost.

Dydd Sul 2 Gorffennaf - Sesiwn Gwirfoddolwyr Chwarel Rosehill

11.00am - 1.00pm, Chwarel Rosehill, oddi ar Heol Teras, Mount Pleasant, Abertawe SA1 6HU

Sesiwn gwirfoddolwyr reolaidd: codi sbwriel, cynnal a chadw a thasgau cyffredinol eraill. Dewch i archwilio trysor cudd ger canol dinas Abertawe. Darperir te a choffi os yw'r tywydd yn addas. Ewch i'r dudalen Facebook i weld gweithgareddau ychwanegol neu newidiadau i drefniadau.

Cyswllt: Rhian ar 07840 197175 neu Viv ar 07917 569263

 

Dydd Mawrth 4 Gorffennaf (a phob dydd Mawrth) - Diwrnod Gwaith Chwarel Rosehill

10.00am - 12 ganol dydd, Chwarel Rosehill, oddi ar Heol Teras, Mount Pleasant, Abertawe SA1 6HU

Sesiwn waith reolaidd i helpu i gynnal yr ardal bywyd gwyllt a'r man hamdden hyn ger canol Abertawe. Darperir te a choffi os yw'r tywydd yn addas.

Cyswllt: Rhian ar 07840 197175 neu Viv ar 07917 569263

 

Dydd Mercher 5 Gorffennaf (a phob bore Mercher) - Taith Beicio Cydymaith BikeAbility Cymru

10.00am - 12 ganol dydd, Clwb Rygbi Dyfnant, Cilâ, Abertawe SA2 7RU

Am feicio mewn grŵp am hwyl neu gyfeillgarwch? Ymunwch â ni ar gyfer ein teithiau beicio cydymaith gyda chefnogaeth bob dydd Mercher o'n safle yn Nyfnant. Taith feicio hawdd gyda chymorth oedolion ar gyfer pob gallu. Dim tâl ond croesewir rhoddion.

Cyswllt: BikeAbility Cymru, 07584 044284 neu info@bikeabilitywales.org.uk

 

Dydd Mercher 5 Gorffennaf - Glanhau Traeth Twyni Crymlyn

1.00pm, y llwybr estyllod y tu ôl i'r Neuadd Fawr, Campws y Bae Prifysgol Abertawe, Ffordd Fabian SA1 8EN

Ymunwch â'r sesiwn glanhau traeth misol hwn i gael ychydig o awyr iach, ymarfer corff ysgafn a helpu i gadw Twyni Crymlyn yn arbennig. Darperir yr holl offer ac os na allwch gyrraedd erbyn yr amser cychwyn, bydd bagiau, menig a chasglwyr yn cael eu gadael ar y llwybr estyllod fel y gallwch ymuno unrhyw bryd tan 3.00pm - rhowch gymaint neu gyn lleied o amser ag y gallwch chi. Yn agored i fyfyrwyr, staff a'r gymuned ehangach.

Gallwch gadw lle trwy Eventbrite - www.eventbrite.co.uk/e/bay-beach-clean-tickets-459921957957.

Cyswllt: Ben Sampson, wildlife@swansea.ac.uk

 

Dydd Gwener 7 Gorffennaf - Sesiwn Bore Wiggly Worms

10.00am - 11.30am, Fferm Gymunedol Abertawe, 2 Heol Pontarddulais, Fforest-fach SA5 4BA

Mae sesiynau rhieni a phlant cyn oed ysgol yn ffordd wych o gael hwyl yn yr awyr agored a mwynhau helfa chwilod, celf a chrefft â thema, straeon ac ychydig o fwd! Mae cadw lle yn hanfodol er mwyn sicrhau lle.

Gweler tudalen Eventbrite Fferm Gymunedol Abertawe am fanylion am sut i gadw lle yn nes at ddyddiad y digwyddiad.

Cyswllt: Katie Harkness, 01792 578384

 

Dydd Gwener 7 Gorffennaf - Sesiwn Prynhawn Wiggly Worms

1.00pm - 2.30pm, Fferm Gymunedol Abertawe, 2 Heol Pontarddulais, Fforest-fach SA5 4BA

Mae sesiynau rhieni a phlant cyn oed ysgol yn ffordd wych o gael hwyl yn yr awyr agored a mwynhau helfa chwilod, celf a chrefft â thema, straeon ac ychydig o fwd! Mae cadw lle yn hanfodol er mwyn sicrhau lle.

Gweler tudalen Eventbrite Fferm Gymunedol Abertawe am fanylion am sut i gadw lle yn nes at ddyddiad y digwyddiad.

Cyswllt: Katie Harkness, 01792 578384

 

Dydd Sadwrn 8 Gorffennaf - Helfa Pili-palod Ieuenctid Cyfeillion Gŵyr

10.00am - 12 ganol dydd, ar hyd ffordd y gors, Oxwich, Gŵyr SA3 1LS 

Chwiliwch am ieir bach yr haf, crics a thrychfilod gan ddefnyddio rhwydi sgubo a photiau chwyddwydr i gipio'n dyner ac i edrych ar yr anifeiliaid yn fwy manwl. Parciwch yn y cae i'r dde o ffordd y gors cyn maes parcio'r traeth. Cadwch lygad am faner Ieuenctid Cyfeillion Gŵyr. Tocynnau am ddim, ar gael ar Eventbrite

Cyswllt: Dawn Thomas 01792 392919 neu dawn.thomas@reynoldston.co

 

Dydd Sadwrn 15 Gorffennaf - Kites + Dippers: Beth Sy'n Byw Mewn Coetir Haf?

10.00am - 12 ganol dydd, maes parcio Gwarchodfa Cwm Clydach, Heol Lone, Clydach, Abertawe SA6 5SU

Ymunwch â Kites + Dippers i archwilio'r coetir a phopeth sy'n byw yno. Ar gyfer pobl 8-18 oed sy'n hoffi bywyd gwyllt.

Cyswllt: Ben Bonham, Kites + Dippers Cwm Clydach, BSBonham@outlook.com / 07498 577495

 

Dydd Sadwrn 15 Gorffennaf - Caffi Trwsio Beyond Recycling

10.30am - 1.30pm, Canolfan yr Amgylchedd, Stryd y Pier, Abertawe SA1 1RY

Dewch â'ch eitem sydd wedi torri neu wedi'i difrodi gyda chi a bydd ein hatgyweiriwyr gwirfoddol yn ceisio ei thrwsio, am ddim. Gallwch fwynhau paned o de neu goffi a sgwrsio â'ch cymdogion tra byddwch yn aros.

Ewch i www.facebook.com/BeyondRecyclingSwansea am fanylion.

Cyswllt: chris@environmentcentre.org.uk

 

Dydd Sadwrn 15 Gorffennaf - Diwrnod Sgiliau Ieuenctid ar y Fferm

11.00am - 2.30pm, Fferm Gymunedol Abertawe, 2 Heol Pontarddulais, Fforest-fach SA5 4BA

Dathlwch Ddiwrnod Sgiliau Ieuenctid wrth i'n Gwirfoddolwyr Plant a Phobl Ifanc arddangos eu doniau a dangos eu sgiliau garddio, coginio, crefftio a ffermio a ddysgwyd yn unig Fferm Ddinesig Cymru.

Cyswllt: Cerys Jones, 01792 578384

 

Dydd Sadwrn 15 Gorffennaf - Taith y Gwlyptir gyda Warden

11.30am - 1.00pm, Canolfan y Gwlyptir Llanelli, Penclacwydd, Llanelli, SA14 9SH

Nid oes angen cadw lle. Wedi'i gynnwys yn y tâl mynediad (am ddim i aelodau). Dewch i gwrdd â'r tywyswyr arbenigol cyfeillgar wrth y ddesg wybodaeth a byddant yn eich helpu i weld uchafbwyntiau'r tymor. Dysgwch sut i chwilio am arwyddion cynnil ac adnabod rhai rhywogaethau. Yn addas i bawb, ar lwybrau gwastad, hygyrch. Os dymunwch, gallwch ein gadael ar hyd y ffordd. Mae croeso i chi ddod â chamerâu neu ysbienddrych. Gwisgwch ddillad addas i'r tywydd ar y diwrnod.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.wwt.org.uk/wetland-centres/llanelli/whats-on.

Cyswllt: Canolfan y Gwlyptir Llanelli, 01554 741087

 

Dydd Sadwrn 22 i dydd Sul 30 Gorffennaf - Wythnos Natur Cymru

Amserau a lleoliadau amrywiol.

Dathliad blynyddol o fywyd gwyllt godidog Cymru gyda llu o ddigwyddiadau lleol, cenedlaethol ac ar-lein sy'n galluogi pobl i gymryd rhan yn y byd naturiol a'i fwynhau, gan gynnwys teithiau cerdded llesiant, teithiau cerdded blodau gwyllt, bioblitz a chofnodi bywyd gwyllt.

Cyswllt: Am fanylion digwyddiadau a gweithgareddau, ewch i www.biodiversitywales.org.uk/Wythnos-Natur-Cymru.

 

Dydd Sul 23 Gorffennaf - Taith Gerdded yr RSPB o Middleton i Rosili

9.30am, Neuadd y Pentref, Middleton, Rhosili, Gŵyr SA3 1PL 

Taith gerdded gwylio adar yn y bore. Mae'n bosib bydd angen dillad diddos a bŵts. Gadewch eich cŵn gartref os gwelwch yn dda. Eich cyfrifoldeb chi yw eich diogelwch ar hyd y daith.

Ewch i'r wefan am fanylion:group.rspb.org.uk/swanseaanddistrict.

Cyswllt: rspbswandistgrp@gmail.com

 

Dydd Mawrth 25 Gorffennaf - Gŵyl Cerfluniau Traeth 2023 (Caswell)

10.00am - 4.00pm, Traeth Caswell, Gŵyr

Gŵyl Cerfluniau Flynyddol, bellach yn ei 19eg blwyddyn gyda gweithdai celf amgylcheddol am ddim. Gŵyl hwyliog a phleserus i'r teulu cyfan. Helpwch dîm o artistiaid i greu cerfluniau traeth dros dro sy'n seiliedig ar rywogaethau môr. Dysgwch sgiliau a thechnegau celf newydd, a gwella eich creadigrwydd mewn gofod naturiol. Gweithdai galw heibio am ddim, ac mae croeso i bob oed a gallu. Dewch â'ch bwced a'ch rhaw eich hun, a pheidiwch ag anghofio het ac eli haul.

Ewch i www.artandeducationbythesea.co.uk neu www.facebook.com/artandeducationbythesea/ am y diweddaraf am yr ŵyl.

Cyswllt: Sara Holden, Cerflunio ar lan y Môr y DU, 01792 367571

 

Dydd Mawrth 25 Gorffennaf - Plantos ar Deiars gyda BikeAbility Cymru

12 ganol dydd - 1.00pm, BikeAbility Cymru, Clwb Rygbi Dyfnant, Cilâ, Abertawe SA2 7RU

Blantos a phlant bach, dewch i chwarae gyda ni. Mae gennym sgwteri, treiciau, beiciau cydbwysedd a llawer mwy. Dechrau arni'n ifanc a chael ychydig o hwyl. £6 y plentyn

Cyswllt: BikeAbility Cymru, 07584 044284 neu info@bikeabilitywales.org.uk

 

Dydd Mawrth 25 Gorffennaf - Sgiliau Beicio gyda BikeAbility Cymru

2.00pm - 3.00pm, BikeAbility Cymru, Clwb Rygbi Dyfnant, Cilâ, Abertawe SA2 7RU

Gemau beicio, cynnal a chadw sylfaenol beiciau a hyfforddiant sgiliau beicio wrth baratoi ar gyfer Lefel 1 y Safonau Cenedlaethol. £10 y plentyn.

Cyswllt: BikeAbility Cymru, 07584 044284 neu info@bikeabilitywales.org.uk

 

Dydd Mercher 26 Gorffennaf - Gŵyl Cerfluniau Traeth 2023 (Oxwich)

10.00am - 4.00pm, Traeth Oxwich, Gŵyr

Gŵyl Cerfluniau Flynyddol, bellach yn ei 19eg blwyddyn gyda gweithdai celf amgylcheddol am ddim. Gŵyl hwyliog a phleserus i'r teulu cyfan. Helpwch dîm o artistiaid i greu cerfluniau traeth dros dro sy'n seiliedig ar rywogaethau môr. Dysgwch sgiliau a thechnegau celf newydd, a gwella eich creadigrwydd mewn gofod naturiol. Gweithdai galw heibio am ddim, ac mae croeso i bob oed a gallu. Dewch â'ch bwced a'ch rhaw eich hun, a pheidiwch ag anghofio het ac eli haul.

Ewch i www.artandeducationbythesea.co.uk neu www.facebook.com/artandeducationbythesea/ am y diweddaraf am yr ŵyl.

Cyswllt: Sara Holden, Cerflunio ar lan y Môr y DU, 01792 367571

 

Dydd Iau 27 Gorffennaf - Gŵyl Cerfluniau Traeth 2023 (Porth Einon)

10.00am - 4.00pm, Traeth Porth Einon, Gŵyr

Gŵyl Cerfluniau Flynyddol, bellach yn ei 19eg blwyddyn gyda gweithdai celf amgylcheddol am ddim. Gŵyl hwyliog a phleserus i'r teulu cyfan. Helpwch dîm o artistiaid i greu cerfluniau traeth dros dro sy'n seiliedig ar rywogaethau môr. Dysgwch sgiliau a thechnegau celf newydd, a gwella eich creadigrwydd mewn gofod naturiol. Gweithdai galw heibio am ddim, ac mae croeso i bob oed a gallu. Dewch â'ch bwced a'ch rhaw eich hun, a pheidiwch ag anghofio het ac eli haul.

Ewch i www.artandeducationbythesea.co.uk neu www.facebook.com/artandeducationbythesea/ am y diweddaraf am yr ŵyl.

Cyswllt: Sara Holden, Cerflunio ar lan y Môr y DU, 01792 367571

 

Dydd Gwener 28 Gorffennaf - Gŵyl Cerfluniau Traeth 2023 (Bae Breichled)

10.00am - 4.00pm, Traeth Bae Breichled, y Mwmbwls

Gŵyl Cerfluniau Flynyddol, bellach yn ei 19eg blwyddyn gyda gweithdai celf amgylcheddol am ddim. Gŵyl hwyliog a phleserus i'r teulu cyfan. Helpwch dîm o artistiaid i greu cerfluniau traeth dros dro sy'n seiliedig ar rywogaethau môr. Dysgwch sgiliau a thechnegau celf newydd, a gwella eich creadigrwydd mewn gofod naturiol. Gweithdai galw heibio am ddim, ac mae croeso i bob oed a gallu. Dewch â'ch bwced a'ch rhaw eich hun, a pheidiwch ag anghofio het ac eli haul.

Ewch i www.artandeducationbythesea.co.uk neu www.facebook.com/artandeducationbythesea/ am y diweddaraf am yr ŵyl.

Cyswllt: Sara Holden, Cerflunio ar lan y Môr y DU, 01792 367571

 

Dydd Sadwrn 29 Gorffennaf - Gŵyl Cerfluniau Traeth 2023 (Blackpill)

10.00am - 4.00pm, y traeth ger y lido, Blackpill, Abertawe

Gŵyl Cerfluniau Flynyddol, bellach yn ei 19eg blwyddyn gyda gweithdai celf amgylcheddol am ddim. Gŵyl hwyliog a phleserus i'r teulu cyfan. Helpwch dîm o artistiaid i greu cerfluniau traeth dros dro sy'n seiliedig ar rywogaethau môr. Dysgwch sgiliau a thechnegau celf newydd, a gwella eich creadigrwydd mewn gofod naturiol. Gweithdai galw heibio am ddim, ac mae croeso i bob oed a gallu. Dewch â'ch bwced a'ch rhaw eich hun, a pheidiwch ag anghofio het ac eli haul.

Ewch i www.artandeducationbythesea.co.uk neu www.facebook.com/artandeducationbythesea/ am y diweddaraf am yr ŵyl.

Cyswllt: Sara Holden, Cerflunio ar lan y Môr y DU, 01792 367571

 

Dydd Sadwrn 29 Gorffennaf - Taith Gerdded Mamaliaid gyda'r Ymddiriedolaeth Natur

10.00am - 12 ganol dydd, Maes parcio Bae Caswell, Heol Caswell, Gŵyr SA3 4RH

Bydd Josie Bridges, Swyddog Cadwraeth Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru ac arbenigwr mwselid, yn arwain taith gerdded hynod ddiddorol drwy Goed yr Esgob yn chwilio am arwyddion llwybrau creaduriaid gan gynnwys moch daear, llwynogod, cwningod, carlymod ac efallai hyd yn oed ffwlbartiaid. Bydd angen lefel resymol o ffitrwydd gan fod yna fryniau cymedrol a gall y tir fod yn fwdlyd, yn dibynnu ar y tywydd. Croeso i bawb ond rhaid i blant o dan 16 fod gydag oedolyn. Ar brif lwybr bws o ganol dinas Abertawe.

Am fwy o wybodaeth ac i gadw lle ewch i: https://www.eventbrite.co.uk/o/wildlife-trust-of-south-amp-west-wales-swansea-group-41422762733

Cyswllt: SwanseaWTGroup@outlook.com

 


Sylwer bod gwybodaeth am ddigwyddiadau a gynhelir gan sefydliadau eraill yn cael ei chyhoeddi'n ddidwyll ac ni all Cyngor Abertawe fod yn gyfrifol am anghywirdebau.

Close Dewis iaith