Toglo gwelededd dewislen symudol

Digwyddiadau yn Abertawe

Cewch gipolwg ar ein rhaglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar draws Abertawe.

Hwyl gwyliau'r haf

Mae digon o bethau hwyl i'w gwneud yn ystod gwyliau'r haf yn Abertawe.

Digwyddiadau amgylcheddol

Digwyddiadau amgylcheddol am ddim yn Abertawe.

Hwyl yr Haf yng Ngardd y Farchnad

Mae tywydd braf yr haf wedi cyrraedd ac mae gennym restr o bethau gwych i chi roi cynnig arnynt yng Ngardd y Farchnad dros y misoedd nesaf!

StoryTrails - 10 + 11 Awst

11.00am - 7.00pm. Llyfrgell Ganolog Abertawe.

Theatr Awyr Agored: A Midsummer Night's Dream

25 Awst 2022, 7.30pm Castell Ystumllwynarth

10k Bae Abertawe Admiral

Mae 10k Bae Abertawe Admiral yn dychwelyd ar gyfer ei 41ain ras ar 18 Medi 2022

Sioe Awyr Cymru 2023

1 - 2 Gorffennaf 2023

Sesiynau chwarae i blant

Rydym yn sylweddoli bod chwarae'n bwysig i deuluoedd ac yn annog pawb i ddod i'n sesiynau chwarae mynediad agored.

Digwyddiadau'r Glynn Vivian

Beth sy'n digwydd yn Oriel Gelf Glynn Vivian. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i wefan allanol.

Digwyddiadau Theatr y Grand

Beth sy'n digwydd yn Theatr y Grand. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i wefan allanol.

Digwyddiadau Neuadd Brangwyn

Beth sy'n digwydd yn Neuadd Brangwyn. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i wefan allanol.

Digwyddiadau Amgueddfa Abertawe

Beth sy'n digwydd yn Amgueddfa Abertawe. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i wefan allanol.

Digwyddiadau Canolfan Dylan Thomas

Beth sy'n digwydd yng Nghanolfan Dylan Thomas. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i wefan allanol.

Cael cyngor ynni

Rydym yn cynnig cefnogaeth a gwybodaeth annibynnol, ddiduedd ac am ddim i bawb ynghylch sut i wella'u heffeithlonrwydd ynni, newid darparwyr ynni a darparu mynediad at gymorth taliadau tanwydd ar gyfer y rheini ar hawliau lles.

Digwyddiadau yng Nghastell Ystumllwynarth

Gwybodaeth am y digwyddiadau a'r gweithgareddau a gynhelir yng Nghastell Ystumllwynarth.

Digwyddiadau'r llyfrgell

Digwyddiadau a gweithgareddau yn eich llyfrgell leol.
Close Dewis iaith