Toglo gwelededd dewislen symudol

Digwyddiadau amgylcheddol - Rhagfyr

Caswell roundhouse in the snow

Dydd Sul 3 Rhagfyr - Sesiwn Gwirfoddolwyr Chwarel Rosehill

11.00am - 1.00pm, Chwarel Rosehill, oddi ar Heol Teras, Mount Pleasant, Abertawe SA1 6HU

Sesiwn gwirfoddolwyr reolaidd: codi sbwriel, cynnal a chadw a thasgau cyffredinol eraill. Dewch i archwilio trysor cudd ger canol dinas Abertawe. Darperir te a choffi os yw'r tywydd yn addas.

Ewch i'r dudalen Facebook i weld gweithgareddau ychwanegol neu newidiadau i drefniadau: https://www.facebook.com/groups/213944969114313/

Cyswllt: Rhian ar 07840 197175 neu Viv ar 07917 569263

 

Dydd Mawrth 5 Rhagfyr - Diwrnod Gwaith Chwarel Rosehill

10.00am - 12 ganol dydd, Chwarel Rosehill, oddi ar Heol Teras, Mount Pleasant, Abertawe SA1 6HU

Sesiwn waith reolaidd i helpu i gynnal yr ardal bywyd gwyllt a'r man hamdden hyn ger canol Abertawe. Darperir te a choffi os yw'r tywydd yn addas.

Cyswllt: Rhian ar 07840 197175 neu Viv ar 07917 569263

 

Dydd Mercher 6 Rhagfyr - Glanhau Traeth Twyni Crymlyn

1.00pm, y llwybr estyllod y tu ôl i'r Neuadd Fawr, Campws y Bae Prifysgol Abertawe, Ffordd Fabian SA1 8EN

Ymunwch â'r sesiwn glanhau traeth misol hwn i gael ychydig o awyr iach, ymarfer corff ysgafn a helpu i gadw Twyni Crymlyn yn arbennig. Darperir yr holl offer ac os na allwch gyrraedd erbyn yr amser cychwyn, bydd bagiau, menig a chasglwyr yn cael eu gadael ar y llwybr estyllod fel y gallwch ymuno unrhyw bryd tan 3pm - rhowch gymaint neu gyn lleied o amser ag y gallwch chi. Yn agored i fyfyrwyr, staff a'r gymuned ehangach.

Gallwch gadw lle trwy Eventbrite: www.eventbrite.co.uk/e/bay-beach-clean-tickets-459921957957.

Cyswllt: Ben Sampson, wildlife@swansea.ac.uk

 

Dydd Sadwrn 16 Rhagfyr - Kites & Dippers: Parti Bywyd Gwyllt y Nadolig

10.00am - 12 ganol dydd, ffoniwch y cyswllt am leoliad

Gyda'r Nadolig ar y gorwel, ymunwch â Kites & Dippers am ychydig o hwyl yr ŵyl ac i archwilio sut mae ein bywyd gwyllt yn goroesi'r tymor oer. Ar gyfer pobl 8-18 oed sy'n hoffi bywyd gwyllt.

Cyswllt: Ben Bonham, Kites and Dippers Cwm Clydach, BSBonham@outlook.com / 07498 577495

 

Dydd Sadwrn 16 Rhagfyr - Taith y Gwlyptir gyda Warden

11.30am - 1.00pm, Canolfan y Gwlyptir Llanelli, Penclacwydd, Llanelli, SA14 9SH

Nid oes angen cadw lle. Wedi'i gynnwys yn y tâl mynediad (am ddim i aelodau). Dewch i gwrdd â'r tywyswyr arbenigol cyfeillgar wrth y ddesg wybodaeth a byddant yn eich helpu i weld uchafbwyntiau'r tymor. Dysgwch sut i chwilio am arwyddion cynnil ac adnabod rhai rhywogaethau. Yn addas i bawb, ar lwybrau gwastad, hygyrch. Os dymunwch, gallwch ein gadael ar hyd y ffordd. Mae croeso i chi ddod â chamerâu neu ysbienddrych. Gwisgwch ddillad addas i'r tywydd ar y diwrnod.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.wwt.org.uk/wetland-centres/llanelli/whats-on/.

Cyswllt: Canolfan y Gwlyptir Llanelli, 01554 741087

 

Dydd Sul 17 Rhagfyr - Taith Gerdded yr RSPB ar hyd Llwybr Arfordir Llanelli

9.30am, maes parcio, Bynea, Llanelli SA14 9TD

Taith gerdded gwylio adar yn y bore. Mae'n bosib bydd angen dillad diddos a bŵts. Gadewch eich cŵn gartref os gwelwch yn dda. Eich cyfrifoldeb chi yw eich diogelwch ar hyd y daith.

Ewch i'r wefan am fwy o fanylion: group.rspb.org.uk/swanseaanddistrict

Cyswllt: rspbswandistgrp@gmail.com

 


Sylwer bod gwybodaeth am ddigwyddiadau a gynhelir gan sefydliadau eraill yn cael ei chyhoeddi'n ddidwyll ac ni all Cyngor Abertawe fod yn gyfrifol am anghywirdebau.