Chwilio'r wefan
English
Rosette

Etholiadau cyfredol

Cynhelir yr etholiadau canlynol yn Ninas a Sir Abertawe:

Etholiadau Senedd Cymru - 6 Mai 2021

Mae etholiadau ar gyfer Senedd Cymru yn cael eu cynnal bob pum mlynedd.

Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu - 6 Mai 2021

Mae Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn digwydd bob pedair blynedd. Roedd yr Etholiad i fod i ddigwydd yn 2020, fodd bynnag, oherwydd COVID-19, cafodd yr Etholiadau hyn eu gohirio tan 6 Mai 2021.

Is-etholiadau Llywodraeth Leol: Ward Etholiadol Y Castell - 6 Mai 2021

Bod swydd wag achlysurol ar gael fel Cynghorydd yr Ward Etholiadol uchod.

Is-etholiadau Llywodraeth Leol: Ward Etholiadol Llansamlet - 6 Mai 2021

Bod swydd wag achlysurol ar gael fel Cynghorydd yr Ward Etholiadol uchod.

Isetholiad Cyngor Cymuned Mwmbwls (Ward Mayals) - 6 Mai 2021

Os bydd pleidleisio, cynhelir yr etholiad ar Ddydd Iau 6 Mai 2021.

Isetholiad Cyngor Cymuned Mwmbwls (Ward Oystermouth) - 6 Mai 2021

Os bydd pleidleisio, cynhelir yr etholiad ar Ddydd Iau 6 Mai 2021.

Ble mae fy ngorsaf bleidleisio?

Bydd yr orsaf bleidleisio ddynodedig yn cael ei nodi ar eich cerdyn pleidleisio neu fel arall gallwch ddefnyddio ein chwiliad côd post.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM