Chwilio'r wefan
English
Rosette

Etholiadau cyfredol

Cynhelir yr etholiadau canlynol yn Ninas a Sir Abertawe:

Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2019

Mae etholiad cyffredinol nesaf Senedd y DU yn cael ei gynnal ddydd Iau 12 Rhagfyr 2019.

Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

Mae'r etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu nesaf wedi'u gohirio tan 2021.

Ble mae fy ngorsaf bleidleisio?

Bydd yr orsaf bleidleisio ddynodedig yn cael ei nodi ar eich cerdyn pleidleisio neu fel arall gallwch ddefnyddio ein chwiliad côd post.

Is-etholiadau Llywodraeth Leol: Ward Etholiadol Y Castell

Bod swydd wag achlysurol ar gael fel Cynghorydd yr Ward Etholiadol uchod.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM